Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!
1. Najvažniju ulogu za manifestovanje emocija ima:
2. Međusobna povezanost i zavisnost naših doživljaja i svojstava i njihov uzajamni uticaj naziva se:
3. Učenje o funkcionalnoj autonomiji motiva dao je:
4. Kојi оd nаvеdеnih mоtivа nе spаdа u društvеnе mоtivе?
5. Po shvatanju Frojda i Lorenca agresivnost kod ljudi je:
6. Intelektualno obdarene osobe imaju IQ preko:
7. U primarne emocije spada:
8. Izbaci uljeza:
9. Sposobnost uživljavanja u psihološko stanje drugih osoba naziva se:
10. Situacione teorije ličnosti drugačije se nazivaju:
11. Putem koje vrste istraživanja je Bora Stevanović došao do zaključka da, u inteligenciji, seoska deca zaostaju za gradskom decom, u proseku za 14 meseci?
12. Hormon adrenalin, značajan za telesne promene pri emocijama, luči:
13. Kojom psihološkom metodom se dobijaju najmanje pouzdani rezultati u istraživanju?
14. Prema Frojdu zaboravljanje je rezultat:
15. Zaokruži pojam koji ne pripada skupini: