Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!

1. Otkrivanjem uzroka i zakonitosti ponašanja ličnosti psihologija daje odgovor na koji teorijski cilj proučavanja?

2. Subjektivni doživljaji, promene u ponašanjui fiziološke promene su osnovne karakteristike kog fizičkog procesa?

3. Disоciјаciоnа rеаkciја је:

4. Koja grana psihologije se bavi ponašanjem ljudi u masi?

5. U našoj kulturi najvećim stresorom se smatra:

6. Brze reakcije, slaba osećanja i brzo smenjivanje emocija odlike su:

7. U kојој оd nаvеdеnih funkciја је dеsnа hеmisfеrа nаdmоćnа:

8. Izbaci uljeza:

9. Zakon efekata se pretežno odnosi na koji oblik učenja?

10. “Sengoku period” u istoriji Japana bio je:

11. Kada se skrivena želja prema nekoj osobi pretvara u preterano grubo ponašanje prema toj osobi, reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:

12. Kada sve srdačne ljude ocenjujemo kao velikodušne, reč je o grešci u opažanju koja se zove:

13. Nesvesni pokušaj da se nađe opravdanje za sopstvene neuspehe predstavlja odbrambeni mehanizam:

14. Teorije ličnosti koje stoje na stanovištu da psihički život treba proučavati samo na osnovu ponašanja nazivaju se:

15. Меđu еlеmеntimа kојi činе strukturu Gilfоrdоvоg mоdеlа intеlеktа nе nаlаzi sе јеdаn оd nаvеdеnih pојmоvа: