Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!
1. Strah koji potiče iz unutrašnje psihe, a nema izvor u spoljašnjoj situaciji naziva se:
2. Ljudi se dele na ekstravertni i introvertni tip ličnosti, prema shvatanju:
3. Osujećenje zadovoljenja motiva naziva se:
4. Kontinuirano menjanje ličnosti pod uticajem individualnog iskustva naziva se:
5. Porodica spada u koju vrstu psiholoških grupa?
6. Po Frojdovoj teoriji ličnosti, moralni principi čine deo ličnosti koji se naziva:
7. Izbaci uljeza:
8. Kada roditelji pokušavaju da sopstvene neostvarene ambicije zadovolje kroz životni uspeh svoje dece, reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:
9. Koji od navedenih teoretičara ličnosti govori o socijalnom karakteru?
10. Grupe koje aktuelno, u sadašnjosti, značajno utiču na naše ponašanje nazivaju se:
11. Međusobna povezanost i zavisnost naših doživljaja i svojstava i njihov uzajamni uticaj naziva se:
12. Divergentno mišljenje je povezano sa:
13. Potiskivanje je vid aktivnog nesvesnog zaboravljanja. To predstavlja "kamen temeljac" koje teorije ličnosti?
14. Učenje i pamćenje spadaju u koju grupu fizičkih procesa?
15. Inkubacija je: