Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!

1. Bine-Simonova skala je poznati test:

2. Često se izrazom karakter označava koja strana ličnosti?

3. Knjigu „Novi putevi psihoanalize” napisala je:

4. Svеst dа је оbјеkаt kојi sе sаdа оpаžа nеkаdа biо u nаšеm iskustvu prеdstаvlја:

5. Najblaži duševni poremećaji nazivaju se:

6. Čuvenu sliku „Čas baleta” naslikao je:

7. Strah koji potiče iz unutrašnje psihe, a nema izvor u spoljašnjoj situaciji naziva se:

8. U pogledu transfera, koje znanje je primenjljivije u novim situacijama?

9. Učenje i pamćenje spadaju u koju grupu fizičkih procesa?

10. Alkohol spada u:

11. Psihologija se, kao samostalna nauka, formirala u:

12. Аdеkvаtnа drаž је:

13. Sake je vrsta:

14. Organska oboljenja izazvana psihičkim uzrocima nazivaju se:

15. Na formiranje stavova, interesovanja i sistema vrednosti kod mladih najviše utiče: