Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!
1. Kiborg je:
2. Kada roditelji pokušavaju da sopstvene neostvarene ambicije zadovolje kroz životni uspeh svoje dece, reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:
3. Delo “Pasija po Mateju” napisao je:
4. Način na koji prilazimo problemu, tj. u čemu vidimo teškoću problema je po Majeru:
5. Najvažniju ulogu za manifestovanje emocija ima:
6. Оbеlеžје drugоg stаdiјumа mоrаlnоg pоnаšаnjа prеmа Lоrеnsu Kоlbеrgu је:
7. Kada agresivna gomila vrši povremene napade i nasilje nad velikim brojem pripadnika neke grupe govorimo o:
8. Reprodukcija, rekognicija i ušteda čine tri osnovne manifestacije (elemente) kog psihičkog procesa?
9. Jedan od najznačajnijih motiva koji pokreću intelektualnu aktivnost uopšte, pa i pri učenju je:
10.

Neuspešni pokušaji se ne ponavljaju kod:

11. “Sengoku period” u istoriji Japana bio je:
12. Znanje o vlastitim doživljajima i ocena vlastitih osobina ličnosti predstavljaju koje svojstvo ličnosti?
13. Dinamički odrazi objektivne stvarnosti u našoj svesti su:
14. Iracionalni strah od spoljašnjih objekata, pojava ili osoba naziva se:
15. Belu masu nervnog sistema čine: