Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!

1. Ko je dao najpoznatiju klasifikaciju temperamenta?

2. Najsloženiji mehanizam učenja je:

3. Uticaj motivacije najveći je u opažanju:

4.

Neuspešni pokušaji se ne ponavljaju kod:

5. Kada postoji neosnovan i negativan odnos prema pojedinim narodima i grupama to se naziva:

6. “Sengoku period” u istoriji Japana bio je:

7. Motiv postignuća je:

8. Najzdraviji i najrealističniji način reagovanja na frustracije je:

9. Snažni dramatični događaji opasni za psihički integritet ličnosti nazivaju se:

10. Najteži tip konflikta je:

11. Mirni, „prazni" period razmišljanja, koji se završava naglim iskrsavanjem ideje za kojom se ranije uzalud tragalo, zove se:

12. Zaokruži pojam koji ne pripada skupini:

13. U kori velikog mozga za mišljenje su zadužene:

14. Kada osobe kojima je neki cilj nedostižan govore o njemu sa omalovažavanjem, reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:

15. Kојi оd nаvеdеnih mоtivа nе spаdа u društvеnе mоtivе?