Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!

1. Kо је u psihоlоgiјu uvео pојаm učеnja uviđаnjеm?

2. Iz kojeg jezika potiče reč „ugursuz” (nevaljalac, nesretnik)?

3. Homeostaza znači:

4. Tarantula je vrsta:

5. Оbim nеpоsrеdnоg pаmćеnjа је оkо:

6. Pojava bekstva u bolest javlja se kod konflikta:

7. Najbrže se zaboravlja sledeći materijal:

8. U kom psihičkom procesu se najviše angažuje inteligencija?

9. Putem koje vrste istraživanja je Bora Stevanović došao do zaključka da, u inteligenciji, seoska deca zaostaju za gradskom decom, u proseku za 14 meseci?

10. Dinamički odrazi objektivne stvarnosti u našoj svesti su:

11. Izbaci uljeza:

12. Često ni ne primećujemo štamparske greške u tekstu koji čitamo zbog:

13. Učenje o funkcionalnoj autonomiji motiva dao je:

14. Iracionalni strah od spoljašnjih objekata, pojava ili osoba naziva se:

15. Trajna i relativno trajna promena individue, koja je rezultat prethodne aktivnosti naziva se: