Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!
1. Ulaganje napora u ostvarivanju ciljeva koji su prihvatljivi i za pojedinca i za druge ljude je indikator koje zrelosti?
2. Endogamija je:
3. Pod psihološkom traumom podrazumevaju se:
4. Slučaj malog Alberta objašnjava koje učenje?
5. Kada se skrivena želja prema nekoj osobi pretvara u preterano grubo ponašanje prema toj osobi, reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:
6. Pojam nesvesnog u psihologiju je uveo:
7. Stvаrаlаštvо niје:
8. U kom psihičkom procesu se najviše angažuje inteligencija?
9. Sake je vrsta:
10. Najprostiji oblik učenja je:
11. Prema Frojdu zaboravljanje je rezultat:
12. Kojom metodom se dobijaju najtačniji rezultati u psihološkim istraživanjima?
13. Gađenje prema vrsti hrane kojom smo se prethodno otrovali nastaje mehanizmom:
14. Uslovi u kojima dolazi do neke pojave koji se namerno menjaju u eksperimentalnom istraživanju nazivaju se:
15. Najvažniju ulogu za manifestovanje emocija ima: