Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!
1. Otkrivanjem uzroka i zakonitosti ponašanja ličnosti psihologija daje odgovor na koji teorijski cilj proučavanja?
2. Anketiranje se vrši:
3. Izbaci grupu koja ne pripada skupu:
4. Kom tipu temperamenta odgovara čovek koji brzo reaguje, čija osećanja nisu izrazito jaka i ne traju dugo?
5. Bine-Simonova skala je poznati test:
6. Papagajke su:
7. Koji problemi se, u najvećoj meri, odnose na socijalizaciju čoveka?
8. Kratkoročno pamćenje traje:
9. Velosiped je stari naziv za:
10. Kiborg je:
11. Uloga motivacije u opažanju drugih ljudi (socijalna percepcija) je:
12. Izbaci motiv intelektualnog rada koji ne pripada skupini:
13. Najčešća sistematska greška u opažanju drugih osoba je:
14. U pogledu transfera, koje znanje je primenjljivije u novim situacijama?
15. Kојi оd nаvеdеnih mоtivа nе spаdа u društvеnе mоtivе?