Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!
1. Grupe koje aktuelno, u sadašnjosti, značajno utiču na naše ponašanje nazivaju se:
2. Iz kojeg jezika potiče reč „ugursuz” (nevaljalac, nesretnik)?
3. "Bekstvo u bolest" je mehanizam kojim se najčešće prividno razrešava konflikt:
4. Kоја sе оd nаvеdеnih еmоciја јаvlја nајrаniје u оntоgеnеtskоm rаzvојu?
5. Semiotika je:
6. Često ni ne primećujemo štamparske greške u tekstu koji čitamo zbog:
7. Osobine temperamenta su pretežno:
8. Kazamat je naziv za:
9. Аutоr tеоriје kоја prеdviđа pоstојаnjе 120 nеzаvisnih spоsоbnоsti u strukturi intеligеnciје је:
10. Transformisanje energije sirovih i neprihvatljivih nagona u prefinjene, socijalno prihvatljive i cenjene motive naziva se:
11. Po čijem je shvatanju želja za moći i ugledom najjači motiv ličnosti?
12. Australijski divlji pas se zove:
13. U kojem delu ličnosti se, po Frojdu, nalaze instinkti i nasleđene osobine?
14. Dobro učiti i dobro pamtiti znači pre svega:
15. Nаučni pоstupаk kојi је nајpоgоdniјi zа оtkrivаnjе kаuzаlnih оdnоsа mеđu pојаvаmа је: