Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!

1. Učenje i pamćenje spadaju u koju grupu fizičkih procesa?

2. Psihologija se, kao samostalna nauka, formirala u:

3. Аdеkvаtnа drаž је:

4. Po čijem je shvatanju želja za moći i ugledom najjači motiv ličnosti?

5. Izbaci uljeza:

6. Kom tipu temperamenta odgovara čovek koji brzo reaguje, čija osećanja nisu izrazito jaka i ne traju dugo?

7. Оpštа оdlikа pоnаšаnjа u mаsi је:

8. Greške koje se zakonito i redovno javljaju u opažanju drugih osoba nazivaju se:

9. Prefiks „pseudo” u složenicama znači:

10. Shvatanje "da je emocija doživljaj telesnih promena" pripada kojoj teoriji emocija?

11. Kоја оd nаvеdеnih kоmpоnеnti čini svаki stаv?

12. Pojam učenja po modelu uveo je američki psiholog:

13. Kiborg je:

14. Učenje uslovljavanjem pozitivno utiče na razvoj inteligencije:

15. Uticaj motivacije najveći je u opažanju: