Testovi znanja » Ruski jezik

Ruski jezik je zvanični jezik Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije. Prema nekim podacima, oko 285 miliona ljudi u svetu govori ruski jezik, što ga čini 4. jezikom po rasprostranjosti. Oko 160 miliona od onih zove ga maternjim. Ruski jezik je jedan od 6 zvaničnih jezika UN. koliko ga vi znate?

1. Туристы _________в горах.

2. Zaokružite slovo ispred tačnog rešenja.

3. Студенты долго_________________по лесу.

4. Zaokružite tačno prevodno rešenje - Конобарица

5. В прошлом году мы ездили на

6. Тысяча человек _________________ на озеро.

7. Бутылка вина стоит 24 ... .

8. Zaokružite tačano rešenje - В гостинице нет

9. Красная площадь одна из............................ в мире.

10. __________ с Ваней часто ходим в кино.

11. - Мы будем отдыхать в Греции....

12. _________________ исполнилось 19 лет.

13. Я был вчера вечером у_________________подруг.

14. Zaokružite tačno prevodno rešenje - Водич

15. Что мы сейчас _________________ на закуску?