Testovi znanja » Ruski jezik

Ruski jezik je zvanični jezik Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije. Prema nekim podacima, oko 285 miliona ljudi u svetu govori ruski jezik, što ga čini 4. jezikom po rasprostranjosti. Oko 160 miliona od onih zove ga maternjim. Ruski jezik je jedan od 6 zvaničnih jezika UN. koliko ga vi znate?

1. А что мы закажем................ сладкое?

2. Заокружи тачан падежни облик:

3. Принесите мне, пожалуйста, _________________ кофе.

4. ..................... исполнилось 20 лет.

5. Zaokružite tačno prevodno rešenje - Вечерати

6. Заокружи тачан падежни облик:

7. Когда у меня экзамены, ____________________.

8. Zaokružite tačno prevodno rešenje - Водич

9. Завтра мы _________в Париж.

10. Zaokružite slovo ispred tačnog rešenja.

11. Заокружи тачно решење:

12. Где можно почувствовать русскую природу?

13. Изделия ................... серебра находятся в Народном музее.

14. Мы часто __________в Москву.

15. Zaokružite tačan padežni oblik - Наташе 23