Testovi znanja » Ruski jezik

Ruski jezik je zvanični jezik Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije. Prema nekim podacima, oko 285 miliona ljudi u svetu govori ruski jezik, što ga čini 4. jezikom po rasprostranjosti. Oko 160 miliona od onih zove ga maternjim. Ruski jezik je jedan od 6 zvaničnih jezika UN. koliko ga vi znate?

1. Я был вчера вечером у_________________подруг.

2. Туристы _________на берегу озера.

3. Zaokružite tačan padežni oblik - На каком .... Ваш номер?

4. Что вы можете рассказать о ......................?

5. У него нет_____________.

6. Zaokružite tačano rešenje - Мы завтракаем в 8

7. „Лаку ноћ":

8. Дай мне пожалуйста ......................... книгу с этой полки.

9. Лекции по географии _________профессором Петровым.

10. Она значительно _________________ своего друга.

11. Заокружи тачно решење:

12. У ___________есть паспорт.

13. Zaokružite slovo ispred tačnog rešenja.

14. Русские ________путешествовать

15. А что мы закажем................ сладкое?