Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Ruski jezik

Ruski jezik je zvanični jezik Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije. Prema nekim podacima, oko 285 miliona ljudi u svetu govori ruski jezik, što ga čini 4. jezikom po rasprostranjosti. Oko 160 miliona od onih zove ga maternjim. Ruski jezik je jedan od 6 zvaničnih jezika UN. koliko ga vi znate?
1. В каком................... родился Пушкин?
2. „Колач":
3. Заокружи тачно решење:
4. Zaokružite slovo ispred tačnog padežnog oblika.
5. Я завтра_________________ в Санкт-Петербург.
6. Красная площадь одна из............................ в мире.
7. В тот день, когда она приехала, ________________ .
8. Какие города можно увидеть, если отправиться теплоходом по Волге?
9. Zaokružite tačan padežni oblik - Наташе 23
10. Zaokružite slovo ispred tačnog rešenja.
11. Сколько туристов каждый год приезжает в Россию?
12. Zaokružite slovo ispred tačnog padežnog oblika.
13. Выделенный глагол поставьте в форме 3-го лица множественного числа настоящего времени.
14. Они живут_________.
15. Образование повышает __________________.