Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!

1. Optimalni društveni razvoj, koji nije u suprotnosti sa prirodnim zakonima i dinamičkom ravnotežom prirodne sredine u savremenoj ekologiji, naziva se:

2. U islamskoj veri ne postoje sveštenici kao u hrišćanstvu i budizmu, već samo učeni ljudi koji tumače verske spise u džamiji. Kako se zovu ti učeni ljudi?

3. Hrišćanske religijske zajednice koje su slobodne u odnosu na državu, ali se ne suprotstavljaju postojećim društvenim i kulturnim vrednostima zovu se:

4. Staleži se kao deo socijalne strukture društva javljaju u?

5. Kako se zove planski društveni proces prenošenja znanja i verovanja društva na mlađe generacije?

6. Prema strukturi, države se dele na:

7. Termin "kultura" među prvima je upotrebio jedan rimski filozof:

8. Osnovni metod za prikupljanje podataka o društvenim pojavama putem njihovog neposrednog čulnog opažanja naziva se:

9. Šta je oligarhija?

10. Reč "religija" prvi je upotrebio koji hrišćanski filozof iz 4. veka koji se zove:

11. Psihologizam je:

12. Koji pristup predmetu istraživanja karakteriše Sociologiju?

13. Oblik društvene prakse, delatnog čovekovog odnošenja prema svetu, drugim ljudima i prema samom sebi naziva se:

14. Pristup u sociologiji koji je bio idejna potpora alternativnim društvenim pokretima u svetu naziva se:

15. Shvatanje da su zemlje Evrope u svakom civilizacijskom pogledu nadmoćnije, superiornije od svih drugih zemalja naziva se: