Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!

1. Filozofsko shvatanje međusobnog odnosa pojava po kojem svaka pojava mora biti određena (uslovljena i prouzrokovana) nekom drugom pojavom naziva se:

2. Specifične revolucionarne promene nastale na prelasku iz robovlasništva u feudalizam su?

3. Podelu rada kao osnovu svoje koncepcije društva imali su?

4. Prema značaju društvene promene mogu da budu:

5. Pod globalizacijom u savremenom svetu se podrazumeva:

6. Šta je društvena uloga?

7. Mesto u vertikalnoj strukturi društva zavisi od udela u raspodeli:

8. Pojam koji izražava kulturnu posebnost jednog društvenog sloja i grupe u kulturnom ponašanju naziva se:

9. Kako se, u budizmu, naziva "apsolutno blaženstvo"?

10. Osnovni metod za prikupljanje podataka o društvenim pojavama putem njihovog neposrednog čulnog opažanja naziva se:

11. Sociolog koji je smatrao da je birokratija nužna posledica uspostavljanja moderne pravne države i novog tipa "legalne vladavine" zove se:

12.

Navedite tipologiju država prema obliku vladavine:

13. Koje su osnovne karakteristike nacije?

14.

Popis je:

15. Šta je teologija?