Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!
1. Da se svetsko stanovništvo uvećava geometrijskom progresijom, a sredstva za opstanak ljudi aritmetičkom progresijom, prvi je tvrdio:
2. Najveću grupaciju jezika i naroda čine:
3. Čime sloboda i pravo građana Srbije mogu biti ograničena?
4. Dok se prirodna podela rada zasniva na polu i uzrastu, istorijska podela rada svodi se na tzv. tri velike podele rada u dosadašnjoj istoriji:
5. Nаsuprоt еliti sе prеmа еlitističkоm mоdеlu društvеnе strukturе nаlаzi:
6. Ekonomija informatičkog društva počiva na jednom neiscrpnom izvoru i pokretaču glavnih privrednih aktivnosti. O kom izvoru je reč?
7. Ljudska zamisao, odnosno naša projekcija, da u čulnim predmetima "vidimo" još i nešto drugo zove se:
8. Šta je oligarhija?
9. Zаokružite slovo ispred metode/tehnike zа аnаlizu i tumаčenje podаtаkа:
10.

Koja su dva osnovna sektora javnog društvenog života u modernim demokratskim društvima?

11. Savremeni proces uzajamnog povezivanja i ujednačavanja raznih društava i kultura na svetskom planu naziva se:
12. Šta je kič?
13. Ključni privredni sektori u postindustrijskom društvu, prema komparativnoj šemi Danijela Bela su:
14. Ko je smatrao da budućnost zapadnog društva pripada upravi, odnosno administraciji?
15. Civilizacija je?