Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!
1. Koji britanski teoretičar kulture je ustanovio da u svakoj društvenoj zajednici "postoje dva jasno izražena domena: duhovni i svetovni"?
2. Društvena uloga je centralna kategorija:
3. Misteriozna, odnosno tajanstvena rodbinska ili bratska veza između grupe ljudi jednog plemena i zajedničkog pretka naziva se:
4. Celina okolnosti i uslova koji utiču na neko društvo naziva se:
5. Nаsuprоt еliti sе prеmа еlitističkоm mоdеlu društvеnе strukturе nаlаzi:
6. Odredite pojam porodice
7. Ličnost koja se, u svakoj situaciji ponaša na prikladan način, bez ikakvog pokazivanja svoje individualnosti i kritičkog stava, je:
8. Relativno stabilan sklop odnosa izmeću elemenata iz kojih se jedno društvo sastoji naziva se:
9. Kada se neke dve različite kulture nađu u trajnijem međusobnom dodiru one aktivno utiču jedna na drugu. U sociologiji kulture takav proces se naziva:
10. Po Veberu sociologija treba da bude?
11. Šta je evrocentrizam?
12. Društveno ustanovljena nejednaka mogućnost pojedinaca i grupa da donose odluke od interesa ne samo za sebe nego i za druge naziva se:
13. Koji je mislilac od sociologije očekivao da bude "vrednosno neutralna nauka"
14. Moderan razvojni proces koji omogućuje sve veće međusobne ekonomske, političke, kuturne i sve druge povezanosti savremenog sveta naziva se:
15. Svojina je?