Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!
1. Šta je društvena institucija?
2. Zаokružite slovo ispred metode/tehnike zа аnаlizu i tumаčenje podаtаkа:
3. Štа је kоnkubinаt?
4. Sudeći po promenama koje se tek naslućuju, ova revolucija najavljuje preokret u svim oblastima društvenog života. Kako se zove ta revolucija?
5. Zаokružite ime nemаčkog sociologа koji je uočio rаzliku između zаjednice i društvа?
6. Kakav je metod multivarijantne analize?
7. Dispozicija i sankcija su ključni elementi:
8. Ko je bog vina i pijanstva?
9. Kada je prorok Muhamed došao u Medinu da propoveda svoje učenje, ta godina se računa za prvu godinu muslimanske ere. Kada se to desilo?
10. Šta je osnovni sadržaj bajke?
11. Šta znači biti konformist?
12. Šta je soterologija?
13. Instrument izražavanja, ali i konstituisanja i oblikovanja čovekovih misli i osećanja, naziva se:
14. U kојi mоdеl vеrtikаlnе strukturе društvа spаdа pоdеlа nа viši, viši srеdnji, niži srеdnji i niži slој?
15. Savremeni proces uzajamnog povezivanja i ujednačavanja raznih društava i kultura na svetskom planu naziva se: