Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!
1. Društvena struktura je?
2. Nаsuprоt еliti sе prеmа еlitističkоm mоdеlu društvеnе strukturе nаlаzi:
3. Mala verska zajednica koju, po pravilu, odlikuju dobrovoljno članstvo, grupna ekskluzivnost, laičko sveštenstvo, je:
4. Pojam kulture
5. Šta je imigracija?
6. Relativno uređena i trajna skupina društvenih pojava, celina društvenih delovanja i ponašanja, društvenih odnosa, grupa, organizacija i ustanova naziva se:
7. Biološka i sociološka naučna disciplina koja proučava odnose bioloških organizama i čoveka naziva se:
8. Pojam društvene strukture
9. Osnovni metod za prikupljanje podataka o društvenim pojavama putem njihovog neposrednog čulnog opažanja naziva se:
10. Država u kojoj je institucionalno obezbeđena vladavina prava, podelom i uzajamnom kontrolom zakonodavne, izvršne i sudske vlasti-može se smatrati:
11. Eshil u svome slavnom delu, u liku heroja i prkosnog buntovnika protiv svakog nasilja, predstavlja:
12. Kada je prorok Muhamed došao u Medinu da propoveda svoje učenje, ta godina se računa za prvu godinu muslimanske ere. Kada se to desilo?
13. Utopiju kao koncepciju društva razvijali su?
14. Šta je globalizacija?
15. Ko je Rajt Mils?