Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!
1. Šta je konformizam?
2. Svojina je?
3. Šta je društvo?
4. Prema strukturi, države se dele na:
5. "Savremena globalizacija predstavlja novu eru u kojoj su ljudi posvuda više subjekt koji je disciplinovan globalnim tržištem", tvrde:
6. Šta je inkulturacija?
7. Sloboda i pravo građana Srbije mogu biti ograničena?
8. Kakav je metod multivarijantne analize?
9. Sociologija za svoj predmet ima?
10. Futurologija je naučna disciplina koja proučava
11. Šta je saznajni zadatak sociologije?
12. Šta je govor?
13. Odredite pojam sociološkog zakona.
14. Specifična roba koja dobija privilegovanu društvenu funkciju da, na tržištu, meri i izražava vrednost svake druge robe naziva se:
15. Koje su revolucionarne promene nastale na prelasku iz robovlasništva u feudalizam?