Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!

1. Socološki pravci?

2. Kоncеntrаciја lјudi i kаpitаlа u grаdоvimа (u mоdеrnоm društvu) nаzivа sе:

3. Vrsta pluralizma u Srbiji je?

4.

Koji teoretičar se svrstava u predstavnike neoveberijanskog pristupa zbog uvođenja tržišnog elementa u klasnu diferencijaciju?

5. Socijalnu revoluciju karakteriše?

6. Filozofsko shvatanje međusobnog odnosa pojava po kojem svaka pojava mora biti određena (uslovljena i prouzrokovana) nekom drugom pojavom naziva se:

7. Staleži se kao deo socijalne strukture društva javljaju u?

8. Norme koje štite fizički i duhovni integritet ličnosti i neke važne društvene odnose, koje garantuju održavanje javnog poretka, nazivaju se:

9. Čovek je biće koje se igra i samo dok se igra čovek je u najpotpunijem smislu čovek - "homo ludens", tvrdio je:

10. Prema stepenu prisnosti među članovima, društvene grupe se dele na:

11.

Rodna nejednakost je: 

12. Sociologija za svoj predmet ima?

13. Mislilac koji je odredio kulturu kao "drugu prirodu", a čoveka kao jedino živo biće u prirodi koje stvara kulturu zove se:

14. Koji su sastavni elementi države?

15. Ponаšаnje (često propisаno) koje se očekuje od nekog ko zаuzimа određeno mesto u društvenoj strukturi nаzivа se: