Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!
1. Koje su karakteristike oruđa za rad?
2. Obožavanje ili obogotvorenje neke stvari, predmeta i bića iz prirode naziva se:
3. Jedan od pravaca u sociologiji je:
4. Složena i višefunkcionalna društveno-prostorna skupina koja nastaje vezivanjem pojedinaca i grupa za određenu teritoriju naziva se:
5. Šta je imigracija?
6. Nacija predstavlja?
7. Dispozicija i sankcija su ključni elementi:
8. Elita je ...
9. Šta je fundamentalizam?
10. Uporedni metod u sociologiji uveo je:
11. Kada je prorok Muhamed došao u Medinu da propoveda svoje učenje, ta godina se računa za prvu godinu muslimanske ere. Kada se to desilo?
12. Odredite pojam sociološkog zakona.
13. Kako se, u budizmu, naziva "apsolutno blaženstvo"?
14. Utopiju kao koncepciju društva razvijali su?
15. Skup mera kojima društvo usmerava svoj demografski razvoj naziva se:


Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.