Testovi znanja » Sociologija

Da li razvoj ličnosti zavisi od društva? Koliko je porodica bitna za zajednicu uopšte? Šta je religija? Ovo su sve pitanja kojima se bavi sociologija, nauka o društvu. Koliko ste upućeni u ovu tematiku? Testirajte svoje znanje!

1. Partije i stranke su?

2. Najznačajnije karakteristike naturalizma u sociološkom pristupu su?

3. Skup logički povezanih i iskustveno proverenih stavova, kojima se usmerava dalje istraživanje i omogućava celovito, racionalno objašnjenje i predvidjanje društvenih pojava se zove:

4. Šta su kaste i za koja su društva kaste karakteristične?

5. Šta je predmet sociologije?

6. "Na civilizaciji ličnosti" insistirao je:

7. Mala verska zajednica koju, po pravilu, odlikuju dobrovoljno članstvo, grupna ekskluzivnost, laičko sveštenstvo, je:

8. U koji model vertikаlne strukture društvа spаdа podelа nа viši, viši srednji, niži srednji i niži sloj (obeležite tаčan odgovor)?

9. Skup ljudskih društvenih vrednosti, normi i tvorevina društvenog delovanja naziva se:

10. Šta je oligarhija?

11. Iskorenjivanje nepismenosti, kumuliranje naučnog znanja i njegovo širenje i primena jesu pokazatelji kog razvoja:

12. Kojа od nаvedenih teorijа ne objаšnjаvа nаstаnаk držаve (obeležite tаčan odgovor)?

13. Proces širenja gradskih obrazaca mišljenja, delovanja i ponašanja označava se kao:

14. Šta je saznajni zadatak sociologije?

15. Utopiju kao koncepciju društva razvijali su?