Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!
1. Leksički fond našeg jezika čine i zastarele reči i oblici, koji se ne upotrebljavaju (ili retko koriste) u savremenom jeziku. To su:
2. U kom gradu se dešava radnja dela Zona Zanfirova?
3. „Većina narodnih obreda podstaknuta je željom za zdravljem". Padežni oblici u rečenici su:
4. Kako se zove glasovna pojava smenjivanja (alternacije) zadnjonepčanih suglasnika K, G i H prednjonepčanim suglasnicima Č, Ž i Š?
5. Koji jezik pripada južnoslovenskoj grupi jezika?
6. Bibliografija je:
7. Prvi slovenski književni jezik zove se:
8. Jedna od devet muza iz grčke mitologije, Talija, zaštitnica je:
9. "Istina je samo što duša prosneva; Poljubac je susret najveći na svetu." Vrsta stiha upotrebljena u citiranom odlomku zove se:
10. Književno-naučne vrste su (zaokružite tačne odgovore):
11. Milovan Glišić je u srpskoj literaturi poznat kao začetnik:
12. Napišite ko je prvi na srpski jezik preveo Novi zavjet i koje godine:
13. Vrsta lirske pesme u kojoj se slavi priroda, lepota i radost življenja naziva se:
14. Srpskoslovenski, koji je dugo bio u službi književnog jezika Srba, biva potisnut pred kraj prve polovine 18. veka:
15. Sufiksi (sufiksalne morfeme) su najmanje nesamostalne jezičke jedinice koje su nosioci značenja, odnosno funkcije u rečenici: