Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!

1.

Autor pesme „Santa Maria della Salute“ je:

2. Navedite dva predstavnika ruskog realizma koji se rade u školi

3. ALEKSANDRINAC je književni termin koji označava:

4. Nasuprot larpurlartizmu stoji ____________________ književnost.

5. Ko je autor čuvene starogrčke tragedije "Antigona"?

6. Ivo Andrić dobio je Nobelovu nagradu za književnost ________ godine. Govor koji je tom prilikom održao u Stokholmu poznat je pod nazivom _____________________________________ ?

7. Pri pisanju molbe, žalbe i prigovora koristi se (zaokružite tačan odgovor)

8. Onomatopeja je stilska figura koja označava (zaokruži tačan odgovor):

9. Koja rečenica je pravilno napisana?

10. Ko je napisao pesmu Jasika?

11. Ko je napisao i koje godine je objavljeno delo "Gorski vijenac"?

12. Šta je to „programska pesma“?

13. U kom gradu se dešava radnja dela Nečista krv?

14. Za pravilno funkcionisanje crkvene organizacije Sv. Sava je napisao "Nomokanon", opšti crkveni ustav, poznat po imenu:

15. Prvo delo napisano Vukovom reformisanom ćirilicom je: