Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!
1. Kojem književnom rodu pripada spev kao književna vrsta?
2. U rečenici: U hvališe svega više. HVALIŠE je u kom padežu?
3. Podvucite nepravi objekat u sledećoj rečenici:Karađoz je vazda zazirao od političkih okrivljenika.
4. Kako glasi oblik nominativa množine imenice GRAĐANIN?
5. Zaokružite slovo ispred rečenice u kojoj je pojam - vojni čin napisan u skladu sa pravopisnom normom:
6. Napišite ko je prvi na srpski jezik preveo Novi zavjet i koje godine:
7. Odredi pravi redosled etapa dramskih radnji koje se javljaju u drami:
8. Prvo slovensko pismo je (zaokruži tačan odgovor):
9. Ko je napisao pesmu Maslačak?
10. Među nаvedenim pojmovimа obeležite one koji odgovаrаju odlikаmа romаntizmа:
11. Njegošev filozofsko-religiozni ep "Luča mikrokozma", koji izražava njegovo idealističko shvatanje sveta i života, u osnovi sadrži:
12. Koji glagolski oblik je upotrebljen u poslovici? "Dva loša ubiše Miloša".
13. Ko je autor čuvene starogrčke tragedije "Antigona"?
14. U kom naporednom odnosu stoje sledeće rečenice: Ili grmi, il' se zemlja trese.
15. U kom gradu se dešava radnja dela Čiča Gorio?