Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!
1. Napišite pravilno (poštujući pravopisna pravila) pisanim slovima sledeću rečenicu: SRPSKA KNjIŽEVNA ZADRUGA IZ BEOGRADA OBJAVILA JE NE VELIKU KNjIGU PRIČE ZA DECU JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA OSNIVAČA I PRVOG PODPRETSEDNIKA S.K.Z.
2. Ahil, poznati junak "Ilijade", imao je jedno ranjivo mesto:
3. Da li su reči SVEZNALICA i SLAVOLUK (zaokružite tačan odgovor):
4. Vuk Karadžić je "Srpski rječnik" i „Srpsku gramatiku" napisao:
5. Simploha je stilska figura u kojoj se:
6. Sava Mrkalj je reformator:
7. Vilijem Šekspir nije napisao jedno od ova tri dela:
8. Kom funkcionalnom stilu pripada jezik pravnih propisa, uredbi i zakon?
9. Kako se zove zbirka pesama koju je Frančesko Petrarka napisao o svojoj ljubavi prema Lauri?
10. Koji pesnici čine „zlatnu petorku srpskog simbolizma“?
11. U svom osnovnom značenju metafora je:
12. U središtu dramskog zbivanja u Sofoklovoj ANTIGONI je:
13. „Da li biste hteli da mu pomognete?" Glagolski oblik u rečenici je:
14. Kompozicija romana “Na Drini Ćuprija” je (zaokruži tačan odgovor):
15. Ko je autor čuvene starogrčke tragedije "Antigona"?