Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!

1. Roman STRANAC Alberta Kamija parabola je mita:

2. Deminutiv od imenice VETAR je:

3. Rima je (zaokruži tačan odgovor):

4. Franc Kafka govori o glavnom junaku Jozefu K. u romanu

5. U rečenici: "Njen brat često dolazi kod nas" KOD je:

6. Vilijem Šekspir nije napisao jedno od ova tri dela:

7. Dopunite sledeću rečenicu odgovarajućim oblikom osnovnog broja dva/dve: Svoje očuvane udžbenike poklonila je ____ sestrama.

8. Izaberite tačan odgovor:

9. Uspravnim crtama podelite složenu rečenicu na proste: KAD DOĐOŠE BLIZU JEDNE BARE, SA ŽALjENjEM OTKRIŠE DA U NjOJ NEMA VODE.

10. Koji od navedenih prideva ima nepravilan oblik komparativa?

11.

Na novčanici od 50 dinara nalazi se lik poznatog srpskog kompozitora:

12. Iz imenice "površina" izdvojte bezvučni strujni suglasnik:

13. Poznato delo “Hazarski rečnik” napisao je (zaokruži tačan odgovor):

14. Onomatopeja je stilska figura koja označava (zaokruži tačan odgovor):

15. "Zona Zamfirova" Stevana Sremca je: