Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!

1. Zoran nije došao u školu jer se razboleo. Odredite vrstu zavisne rečenice (po značenju) JER SE RAZBOLEO:

2. Oblik prvog lica jednine futura II od glagola BITI glasi:

3. Zaokružite slovo ispred rečenice u kojoj je pojam - vojni čin napisan u skladu sa pravopisnom normom:

4. Odredite u kom je padežu reč prijatelj u rečenici: Između prijatelja vodile su se žučne rasprave o sportu,

5. Frаzeologizаm "prаviti od muve medvedа" znаči:

6. Oblik glagolskog priloga sadašnjeg od glagola ČITATI je:

7. U rečenici Jovan je jedini nagrađeni učenik podvuci predikat:

8. Vuk Karadžić je zaslužan što je u osnovu srpskog standardnog jezika ušao jedan od dijalekata:

9. Pesma MOŽDA SPAVA je:

10. Kako glasi oblik nominativa množine imenice GOSPODIN?

11. Epoha u književnosti koja dominira u 15. i 16. veku, karakteristična po procvatu umetnosti, interesovanju za antičku kulturu i idealu univerzalnog čoveka, zove se:

12. Drugo izdanje Srpskog rječnika objavljeno je:

13. U kom je padežu imenica vuk u nazivu pesme Ljubivoja Ršumovića „Vuče, vuče, bubo lenja“?

14. U kom gradu se dešava radnja dela Čiča Gorio?

15. Miroslavljevo jevanđelje napisano je: