Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!

1. Odredite u kom je padežu reč sport u rečenici: Između prijatelja vodile su se žučne rasprave o sportu,

2. "Miroslavljevo jevanđelje" pisano je:

3. Ustaljeni (stereotipni) počeci i završeci karakteristični su za (zaokružite tačan odgovor)

4. Iz kog književnog dela potiču citirani stihovi: "Tvrd je orah voćka čudnovata, Ne slomi ga, al' zube polomi!"

5. Nušićeva "Gospođa Ministarka" je:

6. Pred tobom otvorena knjiga Sveznadar, tačno ona za kojom si uzalud godinama tragao. Podvučene reči u rečenici po vrsti su:

7. MEĐU JAVOM I MED SNOM je pesma:

8. Prvo slovensko pismo datira iz:

9. U središtu dramskog zbivanja u Sofoklovoj ANTIGONI je:

10. Miroslavljevo jevanđelje napisano je:

11. Podvuci glagolski oblik u rečenici ĐACI SE IGRAHU PRED POČETAK ČASA.

12. Zbirka istorijskih anegdota "Primjeri čojstva i junaštva" delo je:

13. Nasuprot larpurlartizmu stoji ____________________ književnost.

14. Pojmovi suvišan čovek, duševna praznina, dosada, besciljnost - mogu se vezati za:

15. Roman STRANAC Alberta Kamija parabola je mita: