Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!

1. „U neprekidnom seljakanju, još za života očevog, mučeći se sa svojim obesnim bratom, Aranđelu Isakoviču činio se život njegove porodice i rodbine, pa i tog ostalog sveta što se beše sa njima doselio iz Serbie, i selio opet natrag u Serbiu, kao pravo ludilo". Iz kog dela je navedeni odlomak:

2. Prva ćirilska knjiga srpske redakcije, jevanđelista prepisan za humskog kneza, Nemanjinog brata, zove se:

3. U kom iskazu je upotrebljena metonimija:

4. U složenoj rečenici -Otišla je u Beograd da bi prijavila ispite.- zavisna rečenica da bi prijavila ispite je:

5. Koja dela pripadaju epici kao književnom rodu:

6. „Sam sebi nije umeo da objasni zašto knjige, naročito strane knjige i u ovolikom broju, izazivaju u njemu takvu mržnju i toliki gnev“. Na koji lik iz „Proklete avlije“ se odnosi ova rečenica?

7. Romani "Koreni", "Deobe", "Vreme smrti", potiču iz pera:

8. "Bolje je na vreme učiti, nego posle očajavati". Naporedni odnos među nezavisnim rečenicama u navedenoj složenoj rečenici karakteriše se kao:

9. Reč IKONA je:

10. U rečenici: "Njen brat često dolazi kod nas" KOD je:

11.

U primeru: "Poslednjih dana slikar se preselio u Sarajevo, jer je Omerpaša preneo svoje sedište u taj grad" - podvučena zavisna rečenica je:

12. Roman DERVIŠ I SMRT napisao je (zaokružite tačan odgovor)

13. Žargon je (zaokruži tačan odgovor):

14. U rečenici Jovan je jedini nagrađeni učenik podvuci predikat:

15. Bibliografija je: