Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!

1. Imenica MLADOST je:

2. Kom književnom rodu pripada delo Tvrdica?

3. Pesma MOŽDA SPAVA je:

4. Koje delo pripada književnosti starog veka:

5. Kom funkcionalnom stilu pripada jezik pravnih propisa, uredbi i zakon?

6. Zaokružite slovo ispred dijalekta ekavskog izgovora koji je uzet za osnovu srpskog književnog jezika:

7. „Samo što smo ušli u park, u tišini noći začusmo šuštanje lišća". Ponavljanje istog suglasnika ili suglasničke grupe u više uzastopnih reči (kao u primeru) zove se:

8. Nađi junakinju romana Nečista krv:

9. Franc Kafka govori o glavnom junaku Jozefu K. u romanu

10. U kom gradu se dešava radnja dela Nečista krv?

11. Frazeološki izraz: "daske koje život znače" ima značenje:

12. Ko je napisao i koje godine je objavljeno delo "Gorski vijenac"?

13. Roman DERVIŠ I SMRT napisao je (zaokružite tačan odgovor)

14. Napišite drugo lice množine od glagola: VIKATI i DOLITI

15. Prvi srpski književni jezik bio je: