Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!

1. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:

2. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:

3. Postupak grupisanja zavisi od:

4. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:

5. Parametri linearnog trenda određuju se:

6. Vremenske serije mogu biti:

7. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.

8. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:

9. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:

10. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:

11. Indeksi su:

12. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:

13. Metod uzorka je posmatranje:

14. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:

15. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje: