Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!

1. Parametri linearnog trenda određuju se:

2. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:

3. Prosta linearna korelacija može biti:

4. Modus je:

5. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:

6. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:

7. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:

8. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:

9. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:

10. Metod uzorka je posmatranje:

11. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.

12. Postupak grupisanja zavisi od:

13. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:

14. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:

15. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje: