Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!

1. Postupak grupisanja zavisi od:

2. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:

3. Vremenske serije mogu biti:

4. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:

5. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:

6. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:

7. Metod uzorka je posmatranje:

8. Parametri linearnog trenda određuju se:

9. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:

10. Modus je:

11. Indeksi su:

12. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:

13. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:

14. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:

15. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za: