Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!
1. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:
2. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:
3. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
4. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:
5. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:
6. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:
7. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:
8. Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije:
9. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.
10. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:
11. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:
12. Indeksi su:
13. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:
14. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
15. Modus je: