Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!

1. Prosta linearna korelacija može biti:

2. Indeksi su:

3. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:

4. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:

5. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:

6. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:

7. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:

8. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:

9. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:

10. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:

11. Apsolutna frekvencija je:

12. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:

13. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:

14. Postupak grupisanja zavisi od:

15. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje: