Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!

1. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:

2. Prosta linearna korelacija može biti:

3. Parametri linearnog trenda određuju se:

4. Modus je:

5. Vremenske serije mogu biti:

6. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:

7. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:

8. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:

9. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:

10. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:

11. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:

12. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.

13. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:

14. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:

15. Postupak grupisanja zavisi od: