Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!
1. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:
2. Modus je:
3. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:
4. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
5. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:
6. Prema cilju upoređenja poznate su sledeće vrste indeksa:
7. Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije:
8. Indeksi su:
9. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
10. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:
11. Apsolutna frekvencija je:
12. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:
13. Prosta linearna korelacija može biti:
14. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.
15. Parametri linearnog trenda određuju se: