Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!
1. Vremenske serije mogu biti:
2. Indeksi su:
3. Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije:
4. Apsolutna frekvencija je:
5. Modus je:
6. Prema cilju upoređenja poznate su sledeće vrste indeksa:
7. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:
8. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:
9. Koeficijent varijacije naročito je pogodan za:
10. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:
11. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.
12. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:
13. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:
14. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
15. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za: