Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!

1. Prema cilju upoređenja poznate su sledeće vrste indeksa:

2. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:

3. Metod uzorka je posmatranje:

4. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.

5. Vremenske serije mogu biti:

6. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:

7. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:

8. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:

9. Indeksi su:

10. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:

11. Prosta linearna korelacija može biti:

12. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:

13. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:

14. Modus je:

15. Koeficijent varijacije naročito je pogodan za: