Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!
1. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:
2. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.
3. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:
4. Parametri linearnog trenda određuju se:
5. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:
6. Indeksi su:
7. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
8. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
9. Metod uzorka je posmatranje:
10. Prosta linearna korelacija može biti:
11. Koeficijent varijacije naročito je pogodan za:
12. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:
13. Prema cilju upoređenja poznate su sledeće vrste indeksa:
14. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:
15. Vremenske serije mogu biti: