Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!
1. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:
2. Modus je:
3. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:
4. Koeficijent varijacije naročito je pogodan za:
5. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
6. Prema cilju upoređenja poznate su sledeće vrste indeksa:
7. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:
8. Postupak grupisanja zavisi od:
9. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:
10. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
11. Metod uzorka je posmatranje:
12. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:
13. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:
14. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:
15. Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije: