Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!

1. Apsolutna frekvencija je:

2. Parametri linearnog trenda određuju se:

3. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:

4. Modus je:

5. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:

6. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:

7. Prosta linearna korelacija može biti:

8. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:

9. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:

10. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.

11. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:

12. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:

13. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:

14. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:

15. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su: