Uslovi korišćenja sajta NajStudent.com

Opšte odredbe važeće za ceo sajt i podsajtove

 • Sadržaj sajta NajStudent.com je vlasništvo Infostuda. Posetioci sajta ili korisnici usluga, koji na sajtu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare ili upise su svesni da oni automatski postaju vlasništvo sajta.
 • Zabranjeno je preuzimanje sadržaja sajta u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je prvo dobiti saglasnost Infostuda.
 • Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) i sličnog sadržaja.
 • Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, versku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vređanja, omaložavanja, provokacije ili drugi uvredljiv materijal.
 • Infostud ne preuzima odgovornost za sadržaj upisa čiji autori su posetioci sajta ili druga lica koja ne predstavljaju Infostud. Infostud ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj oglasa ili reklamnih ponuda koja se postavljaju na sajtu, kao i drugih programa čiji organizator nije Infostud (seminara, stipendija, raznih konkursa i drugih programa).
 • Korišćenje Infostuda je privilegija a ne pravo. Infostud u bilo kom trenutku može bilo kom posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kom njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kojeg servisa ili usluge Infostuda, iz bilo kog razloga koji Infostud smatra odgovarajućim. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Gde smatra da je to primereno, Infostud će o ovome poslati odgovarajuće obaveštenje.
 • Infostud može u svakom trenutku odbiti postavljanje bilo kojih sadržaja na sajt ili izvršiti njegovo prilagođavanje shodno pravilima korišćenja sajta, uređivačkoj politici Infostuda ili iz drugog razloga a shodno odluci Infostuda. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Gde smatra da je to primereno, Infostud će o ovome poslati odgovarajuće obaveštenje.
 • Infostud se trudi da privatne i poverljive informacije o korisnicima sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Infostud ipak ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja Infostuda, doći do tih informacija. Infostud ne može biti odgovoran za posledice takvih aktivnosti.
 • Infostud nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava. Eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno da reagujemo. Fotografije, crteži i ostale sličice su dobijeni od trećih lica ili preuzeti sa sajtova na kojima nisu izričito naznačena autorska prava. Infostud ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava ali će preuzeti adekvatne mere ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji.
 • Oglašivači plaćanjem fakture prihvataju uslove korišćenja sajta.

Bliže odredbe o pojedinim delovima sajta i servisima

Mailing lista

E-mail adrese članova Infostudovih mailing lista su skupljene radi slanja informacija o novim sadržajima na sajtu NajStudent.com kao i drugih korisnih i zanimljivih informacija. Članovi mailing liste se svojevoljno prijavljuju na listu i u svakom trenutku se mogu odjaviti sa iste. Infostud neće koristiti e-mail adrese članova liste u druge svrhe, davati ih trećim licima niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način.

Diskusije

Pravilnik diskusija je nastao kako bi omogućio lakši rad i bolju funkcionalnost diskusija, a u skladu sa potrebama njihovih korisnika i Infostudovom poslovnom politikom. Cilj Infostuda je da se ovaj forum razvije u bazu korisnih i praktičnih informacija, stvorenih kroz razmenu iskustava, ideja, mišljena i znanja članova Infostud diskusija. Na diskusijama želimo da izbegnemo suviše opšte i apstraktne diskusije kao i diskusije koje ne vode nikuda. Apstraktne diskusije će biti dozvoljene u okviru foruma Generalne diskusije. Striktna pravila diskusija i njihovo poštovanje je neophodno s obzirom da diskusije i u običnom životu i na ovakvim forumima mogu da zauzmu neodgovarajući tok, dovedu do neugodnih situacija i čak prekida komunikacije među učesnicima diskusije. Svi učesnici diskusija su obični ljudi, sa svojim vrlinama i manama, i stoga je neophodno da postoje pravila koja će omogućiti da ovako različiti ljudi diskutuju na jedan civilizovan i efikasan način. Ako je ovo i Vaša želja, biće nam drago da postanete član Infostud diskusija. Registracijom naloga na Infostud diskusijama potvrđujete da se slažete sa sledećim pravilima i da ćete se ponašati u skladu sa njima:

Otvaranje korisničkih naloga

Zbog mogućnosti zloupotrebe, zabranjeno je otvaranje više korisničkih naloga, a pogotovo radi korišćenja ovih naloga u propagandne svrhe, radi davanja podrške ili diskreditacije putem ovog foruma.

Infostud ima pravo da promeni nickname korisnika ili da obriše korisnički nalog, ukoliko utvrdi da se korisnik predstavlja kao druga osoba, te takvim predstavljanjem ili drugim aktivnostima na forumu nanosi štetu osobi pod čijim imenom, nadimkom ili pseudonimom se predstavlja.

Odabir teme i forma diskusija

 • Pre nego što postavite pitanje, proverite da li postoji diskusija koja se već bavi tom temom. Koristite opciju „traži“. Nemojte otvarati posebnu diskusiju o temi o kojoj se već raspravlja ili se raspravljano na Infostud diskusijama.
 • Teme postavljajte u odgovarajućim tematskim forumima (npr. nemojte postavljati temu o zapošljavanju u forumu o obrazovanju).
 • Kada otvarate novu diskusiju, ona mora imati svoj naziv (subject). Nemojte pisati neodređene, opšte naslove ili naslove koji ne odgovaraju pravoj suštini teme (npr. „Jedno pitanje“, „Hitno!!“, „Molim Vas odgovorite“, „Pomoć potrebna“). Što bolje i jasnije definišete naslov teme, veće su šanse da ćete dobiti adekvatne odgovore.
 • Ne pišite upise kompletno velikim slovima (sa uključenim Caps Lock) pošto to ne odgovara bontonu Internet komunikacije.
 • Ne pišite poruke koristeći prevelike fontove, neupadljive ili preupadljive boje i slično, što otežava čitanje poruka.
 • Ne preterujte sa korišćenjem smajlija, interpunkcijskih znakova, BB kodova ([red][/red], [blue][/blue], [b][/b], [i][/i]) i ostalih stvari koje su trenutno dostupne na forumu. Njih treba upotrebiti samo u slučaju kada je potrebno izdvojiti neku misao: na primer, masna slova koja se dobijaju pomoću bold ([b] i [/b]) tag-a.
 • Nemojte bespotrebno citirati poruku i umnožavati tekst koji se već nekoliko puta pojavljuje na istoj stranici. Ostavite samo delove citata koji su neophodni i nemojte dozvoliti da citat predstavlja veći deo poruke koji pišete. Ukoliko odgovarate na poruku koja odmah prethodi Vašem upisu, gotovo je sigurno da nema nikakve potrebe za citiranje je je lako uočljivo na šta odgovarate.
 • Zabranjen je bilo kakav vid spama – postavljanje istovetnih tema u više podforuma kao i postavljanje istovetnih poruka u više različitih tema.
 • Budite tolerantni i nemojte vršiti pritisak na druge članove diskusija da po svaku cenu prihvate Vaše mišljenje. Iznesite argumente za svoje stavove ali nemojte stvarati neugodnu atmosferu prepucavanja ili konstantno ponavljati svoje stavove čime praktično duplirate sadržaj koji već postoji na diskusijama.
Sadržaj upisa, potpisa i avatara
 • Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) i sličnog sadržaja.
 • Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, versku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vređanja, omaložavanja, provokacije ili bilo kakav drugi uvredljiv materijal usmeren ka bilo kojoj osobi ili instituciji.
 • Zabranjeno je vođenje ličnih rasprava ili bilo kakvih diskusija koje nisu striktno vezane sa temom diskusije i foruma u okviru kojih se vode. Lične rasprave sa drugim učesnicima diskusija rešite putem privatnih poruka.
 • Zabranjeno je postavljanje upisa sa besmislenim sadržajem (npr. „kjfhskfhsk“).
 • Zabranjeno je postavljanje reklamnih poruka na diskusijama. Zabranjeno je sakupljanje korisničkih imena ili e-mail adresa članova diskusija radi njihovog korišćenja za slanje bilo koje vrste spam-a ili reklamnih poruka.
 • Ne pišite poruke nepovezano. Svaki svoj upis probajte da definišete što konciznije i jasnije. Ne pišite previše duge poruke jer one otežavaju praćenje diskusije. Dobro razmislite da li ste u pravu i da li imate dokaza za svoju tvrdnju.
 • Ne tražite da neko odradi neki posao umesto Vas. I članovi Infostuda i ostali korisnici diskusija će verovatno biti spremni da Vam pomognu da nešto saznate ili postignete ali imajte u vidu da oni nisu servis za ispunjavanje tuđih zadataka, te da će se verovatno i ponašati u skladu sa tim. Infostud i ostali članovi diskusija će Vam uglavnom pomoći da bolje shvatite problem sa kojim ste suočeni ali na Vama je u principu da se potrudite i dođete do informacija i rešenja koja su Vam potrebna.
Privatnost
 • Nije dozvoljeno objavljivanje tuđih ličnih informacija (brojeva telefona, adrese, e-mail-ova i slično). Ukoliko neko želi da javno iznese sopstvene lične podatke, može to učiniti na sopstvenu odgovornost. Infostud preporučuje da se za lične kontakte koriste privatne poruke ili forma za kontakt na e-mail.
 • Ovaj forum koristi cookies da bi sačuvao informacije na Vašem računaru. Cookies fajlovi ne sadrže ni jednu od informacija koju ste uneli prilikom registracije, oni služe za prepoznavanje Vašeg korisničkog naloga na sajtu, ukoliko se opredelite za tu opciju.
 • Registracijom potvrđujete tačnost informacijama koje ste uneli pri registraciji i one će biti sačuvane u bazi podataka. Infostud se ne može držati odgovornim za bilo koji od hakerskih napada kojim se mogu preuzeti podaci korisnika ili na drugi način prouzrokovati neprilike.
Odgovornost
 • Infostud ne odgovara za tačnost i istinitost informacija na forumu, datih bilo od strane Infostud-a ili od strane posetilaca sajta. Infostud ni u kom pogledu ne odgovara za sadržaj upisa na diskusijama.
Odnos sa Infostudom, moderatorima i administratorima, mere u slučaju kršenja pravila
 • Sav sadržaj sajta na diskusijama je vlasništvo Infostuda. Postavljanjem javnih upisa u diskusijama, autori upisa su svesni da oni automatski postaju deo i vlasništvo sajta.
 • Zabranjeno je preuzimanje sadržaja sajta u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je prvo dobiti saglasnost Infostuda.
 • Infostud nije u obavezi da odgovori na Vaše pitanje, ali će Vam pružiti potrebnu informaciju ukoliko može.
 • Moderatori i administratori diskusija imaju pravo da pomere ili zatvore svaku temu, da vrše moderiranje upisa i diskusija, da premeštaju, brišu poruke ili delove poruka, avatare ili potpise koji nisu u skladu sa navedenim pravilima ili uređivačkom politikom Infostuda. Moderatori i administratori takođe imaju pravo da ukinu naloge bilo kojih učesnika diskusija, da mu onemoguće pristup bilo kom delu diskusija ili njenim servisima, i to ukoliko se oni ne pridržavaju navedenih pravila, ukoliko na bilo koji način ometaju integritet i funkcionisanje diskusija ili iz bilo kog drugog razloga a u skladu sa odlukom Infostuda. Sve pomenute akcije se mogu vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Kad god smatra da je to potrebno, Infostud će poslati obaveštenje o izvršenoj moderaciji. Infostud u principu neće izdavati posebna obaveštenja o moderacijama u odnosu na formu upisa ili o drugim moderacijama koje nemaju suštinski značaj za smisao diskusije.
 • IP adrese članova diskusija će biti sačuvane za pomoć u slučaju nepoštovanja pravila foruma o čemu može biti obavešten i odgovarajući Internet provajder.
 • Ukoliko imate pitanja u vezi foruma i moderacije, obratite se odgovarajućem moderatoru.
 • Ukoliko imate primedbe na rad moderatora, obratite se administratoru diskusija.
 • Ukoliko smatrate da postoji kršenje navedenih pravila, obratite se odgovarajućem moderatoru ili administratoru diskusija.

3. Saveti i uputstva

Sadržaj ove rubrike predstavljaju tekstovi za koje Infostud smatra da mogu biti korisni posetiocima. Naravno, ti saveti i uputstva ne moraju biti univerzalno primenljivi i Infostud ne snosi odgovornost za eventualne neželjene posledice koje proisteknu iz slušanja ovih saveta i uputstava.

4. Mali oglasi

 • Molimo Vas da ne postavljate uzastopno više istih malih oglasa;
 • Nemojte stavljati oglase u pogrešnu kategoriju (npr. privatne časove pod knjige i sl.);
 • Ako tražite radnike, nemojte to oglašavati u malim oglasima nego besplatni kratki oglas postavite na sajt www.poslovi.infostud.com;
 • Ako tražite posao, nemojte to oglašavati ovde nego se upišite besplatno u bazu biografija ljudi koji traže posao na www.poslovi.infostud.com
 • Ako želite da objavite informacije o nekom kursu koji održavate, nemojte to raditi ovde, nego postavite obaveštenje o tome u rubrici predviđenoj za to.
Svi oglasi koji nisu u skladu sa ovim pravilima, biće odmah obrisani, bez prethodnog upozorenja i dodatnog objašnjenja. Infostud ne snosi odgovornost za sadržaj i verodostojnost ovih oglasa.

5. Putovanja

Infostud prenosi informacije o brojnih konkursima i programima za putovanja, seminare, konferencije, stipendije, projekte i druge konkurse na nacionalnom i međunarodnom nivou. Osim ako to nije izričito naznačeno, Infostud ne učestvuje u konkretnom sprovođenju ovih programa te ne snosi odgovornost za njihovo sprovođenje niti može da garantuje njihovu validnost.

6. Promene pravilnika

Ukoliko Infostud bude vršio suštinske promene ovog pravilnika, o tome će staviti adekvatno obaveštenje na sajtu. Nova ili izmenjena pravila automatski važe za sve posetioce sajta i mogu imati retroaktivno dejstvo, ukoliko je to bitno za funkcionisanje sajta ili nekog njegovog dela.