4th-IR People Counter Virtual Challenge 2021

4th-IR People Counter Virtual Challenge je namenjen IT ekspertima, programerima, i studentima informatike u Srbiji.
 
4th - IR People Counter Virtual Challenge
Foto: Unsplash
Cilj takmičenja je izrada prototipa koji broji ljude koji ulaze i izlaze iz komercijalnog objekta putem mreže kamera postavljenih u čitavom okruženju.
 
Nagradni fond je 10.000$, a prva nagrada 6.000$.
 
Rok za prijavu rešenja je 8. februar , ali neophodna je registracija unapred na linku: https://www.4th-ir.com/counter-register.
 
 
 


Konkuriši na praksu