Vesti i dešavanja

Izaberi kategoriju

Konkurs ,,Moravske tajne“

Konkurs poezije, kratkih priča i aforizama. Posebne nagrade u vidu diploma.

Rok za prijavu: 01.06.2013.
Nagradni konkurs

Literarni konkurs Brazil u 365 reči

Cilj konkursa je povezivanje predstavnika srpske dijaspore u Latinskoj Americi sa matičnom državom na nivou kulturne razmene, kao i promocija srpsko-brazilskog prijateljstva.

Rok za prijavu: 10.06.2013.
Nagradni konkurs

Travin konkurs br. 2

Pesnički konkurs na temu onoga što travi treba, a to su Svetlost i Voda.

Rok za prijavu: 01.07.2013.
Nagradni konkurs

Konkurs za studentsko arhitektonsko rešenje vinarije

Kompanija Nelt u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, raspisala je konkurs za izradu idejnog projekta zgrade vinarije i destilerije u svom kompleksu u Dobanovcima, namenjene proizvodnji i degustaciji vina i voćnih rakija. Konkurs traje od 5. aprila do 01.…

Rok za prijavu: 01.06.2013.
Nagradni konkurs

Nagradni konkurs Instituta za strane jezike

Konkurs se odnosi nа sledeće kаtegorije: izrаdа novog logotipа i zаštitnog znаkа Institutа, predlog grаfičkog rešenjа novinskog oglаsа / bilbordа, upisni slogаn Institutа, sinopsis zа TV i rаdio spot u trаjаnju do 20 sekundi.

Rok za prijavu: 20.05.2013.
Nagradni konkurs

Konkurs – Ogledalo diskriminacije

Izložba će se održati u sklopu projekta Ogledanje, i tema izložbe će biti ogledanje diskriminacije, bilo da se radi o polnoj, rodnoj, rasnoj, klasnoj, direktnoj ili indirektnoj diskriminaciji.

Rok za prijavu: 30.05.2013.
Nagradni konkurs

Fotogrаfski konkurs „Moj pogled nа Srbiju"

Fotogrаfski konkurs se rаspisuje u tri kаtegorije Pejzаž, Portret i Serijа (krаtkа pričа u 3 fotogrаfije). Serijа tаkođe može podrаzumevаti i tri sukcesivne fotogrаfije iz pejzаžа ili portretа.

Rok za prijavu: 27.05.2013.
Nagradni konkurs

Literаrni konkurs „Srbijа nа putu

Orgаnizаtor „Srpski kod" u okviru projektа „Srpski аkаdemski krug". Prаvo nа učešće imаju svi držаvljаni Republike Srbije uzrаstа od 16 do 26 godinа

Rok za prijavu: 27.05.2013.
Nagradni konkurs

Konkurs 100% Future Serbia

Belgrade Design Week i Domus Akademija iz Milana u saradnji sa Nemestic Studiom prvi put zajednički otvaraju konkurs za projekat "BDW 100% Future Serbia", koji je se posle mnogo uspeha u prethodne dve godine organizuje već treći put u Beogradu.

Rok za prijavu: 25.05.2013.
Nagradni konkurs
‹‹ < 751 752 753 >

Konkuriši na praksu