Budući nastavnici ne znaju gde su SAD

(Preuzeto sa sajta Mondo - 24. 01. 2013.)

Budući nastavnici u Belgiji iskazali su zabrinjavajući nivo neznanja, pa je tako samo jedan od 1.000 anketiranih studenata završne godine na karti sveta pokazao gde se nalaze SAD.

SAD

Polovina ih nije znala ni gde je se nalazi Pacifik, rezultati su najnovijih istraživanja.

Dvoje od troje ispitanih nije prepoznalo nekadašnjeg kineskog komunističkog lidera Mao Ce Tunga kada im je pokazana njegova fotografija, a najčešći odgovor je bio da je to severnokorejski lider Kim DŽong Il.

Ispitivači sa Katoličkog univerziteta u Limburgu razgovarali su sa 1.000 studenata u osam obrazovnih institucija u flamanskom regionu Belgije.

Istraživači navode da je ispitivanje, koje je sadržalo 114 pitanja, izvršeno, jer su studenti često iskazivali neznanje prilikom razgovora o opštepoznatim temama.

Veliki broj budućih nastavnika u Belgiji ima problema sa osnovnim konceptima geografije, politike i istorije.


Konkuriši na praksu