Case Study Show i Akademija Modernog Menadžmenta - jedinstvena prilika za studente

Studentska organizacija ​ESTIEM LG Belgrade ​ sa sedištem na Fakultetu organizacionih nauka ove godine po prvi put organizuje kolaboraciju projekata ​Case Study Show​ i ​Akademija Modernog Menadžmenta​, studentski poduhvat edukativnog i takmičarskog karaktera. Projekti će se održavati u periodu od ​06. do 20. marta 2020. godine​, u prostorijama ​StartIt Centra​ i hotela ​Metropol Palace​, ali i na samom fakultetu. Učesnici će imati priliku da steknu nova znanja iz oblasti modernog menadžmenta, kao i da osvoje željenu praksu u nekoj od prestižnih kompanija partnera. Prijave za ova dva projekta ​nisu uslovljene, ali će njihove teme biti usklađene kroz radionice i realne poslovne izazove. Iskustvo koje se stiče na oba projekta može biti presudno za usmeravanje karijere zainteresovanih studenata, pošto su svi delovi projekata pažljivo konstruisani tako da se učesnicima pruža što više različitog kvalitetnog sadržaja.

 

Case Study Show i Akademija modernog menadžmenta 2020

 

Case Study Show počinje ​06. marta​ već tradicionalnim ​Show (Me) Business ​delom projekta, koji je u formi interaktivne panel diskusije u okviru koje kompanije učesnice dele aktuelnosti u svom poslovanju. Odmah posle njega sledi ​Meet Up​, deo projekta na kojem se studenti upoznaju sa predstavnicima kompanija u neformalnoj atmosferi, sa mogućnošću ostavljanja svog CV-a.

 

Posle otvaranja, ​07. i 08. marta​ traje ​Edukacija​, prva etapa Akademije Modernog Menadžmenta. Kroz nju, eminentni stručnjaci najtraženijih metodologija i veština modernog biznisa prenose svoje znanje studentima koji žele da se izdiferenciraju u poslovnom svetu. Ova celina, iako ne uslovljava, u izuzetnoj meri ​doprinosi spremnosti rešavanja studije slučaja ​ na projektu Case Study Show. Ključna tema ove godine je ​biznis kastomizacija,​ koja obuhvata sve trendove usko vezane za odnose sa korisnicima i personalizovani marketing (CRM, CX, Product Customization).

 

Akademija Modernog Menadžmenta

 

Stečena znanja i veštine biće provereni pažljivo osmišljenim testovima u drugoj celini Akademije, odnosno ​Validacijom​. Na taj način, učesnici dobijaju povratnu informaciju o svom zalaganju i primaju sertifikat kao afirmaciju naučenog.

 

Tokom tri dana, tačnije ​od 17. do 19. marta​ studenti ​prve, druge i treće godine fakulteta učestvuju u delu Case Study Show-a pod imenom ​Case Room​. Nakon posebnih edukativnih radionica na temu rešavanja studije slučaja, učesnici će imati priliku da odbrane svoje ideje i predložena rešenja realnog poslovnog problema.

 

Studenti ​završnih godina i master studija ​ učestvuju na delu projekta posvećenom već tradicionalnom ​Business Case​-u. On zahteva timski rad i kreativnost pri rešavanju kompleksne studije slučaja zasnovane na poslovanju kompanija zlatnih partnera. Nagradu učesnicima pobedničkih timova predstavlja praksa u pomenutim kompanijama!

 

Case Study Show

 

Poslednji i najdinamičniji deo projekta je ​Speed Dating​, koji se održava ​20. marta​. Kroz petominutne razgovore sa predstavnicima kompanija učesnik ima priliku da oseti intervju za posao i predstavi sebe odgovorima na pitanja.

 

Prijave za oba projekta traju od 14. do 24. februara​, a više informacija i link ka prijavama možete pronaći na zvaničnom vebsajtu ​ESTIEM LG Belgrade​, Facebook stranicama ​Akademija Modernog Menadžmenta​ i ​Case Study Show​, ali i na ​Instagram​-u.

 


Konkuriši na praksu