Dekan Milan Višnjić utajio 2,5 miliona evra poreza

(Preuzeto sa sajta Blic - 21. 01. 2013.)

Profesor Milan Višnjić, koji je na mestu dekana Medicinskog fakulteta u Nišu zapošljavao užu i širu familiju, a o čemu je "Blic" ranije pisao, utajio je porez, čime je pribavio protivzakonitu dobit, a država oštećena za 285.349.853,04 dinara, što je oko dva i po miliona evra, saznaje "Blic".

Milan Visnjic

Do otkrića jedne od najvećih poreskih pronevera u Srbiji došlo se na osnovu terenske kontrole Poreske uprave u Nišu o poslovanju Medicinskog fakulteta. Prema saznanjima "Blica" od ukupne štete čista utaja je oko milion evra, a ostatak je kamata.

Višnjić je posle 12 godina na mestu dekana, iako je Agencija za borbu protiv korupcije zatražila njegovo razvlašćivanje, u oktobru prošle godine zauzeo funkciju prodekana i to zaduženog za finansije. U izveštaju na oko sto strana, poreska inspekcija nije proveravala celokupan mandat Višnjića već samo deo, od 1. 1. 2007 - 31. 10. 2011. godine zbog čega se sumnja da bi utajeni iznos mogao biti i znatno veći.

Tokom ovih pet godina Višnjić je zloupotrebljavao budžetska sredstva namenjena za naučni rad vršeći nezakonite isplate novca zajedno sa šefom računovodstva Ilijom Jocićem (koji mu je i rođak) i sekretaricom fakulteta Vericom Lukić. Prema izveštaju poreske inspekcije, osnovni model bio je da se novac umesto kroz zarade (koje se evidentiraju, oporezuju i plaća doprinos) isplaćuju kao autorski honorar za nastavno osoblje i kao ugovor o delu za nenastavno osoblje. Međutim, pride, sredstva za naučni rad odabranima isplaćivana su kao autorsko delo i to na primer - za čuvanje straže na ispitu. Autorsko delo po Višnjiću je i rad subotom i nedeljom, pa čak i dežurstvo na praznik.

Inspektori su se bavili i novcem koji je isplaćivan za naučne angažmane. Jedan od njih - kontinuirana medicinska edukacija (KME). Iako je KME po zakonu obaveza za sve lekare kako bi produžili licencu za rad, pod Višnjićevom upravom i to je izvor nelegalnih isplata. Višnjić ide korak dalje, određuje i vannastavni stručni tim koji dobija naknadu za svaki održani kurs edukacije i u njega stavlja sebe, šefa računovodstva i sekretaricu.

Inspekcija je utvrdila da su sredstva namenjena za naučne projekte deljena nenastavnom osoblju. Problem je što ovo osoblje ni na koji način ne može učestvovati u izvođenju i sprovođenju naučnog rada. Te isplate su vršene na osnovu ugovora o delu pri čemu ugovore nikada nisu ni potpisali. Pojedini nastavnici - za nastavu takozvanoj grupi iz Lugana, koju su činili strani studenti - dobijali su bonuse iako je reč o redovnom radu.
- Na razne načine izbegnuto je plaćanje poreza i doprinosa, ostvarivali su dobit po zaslugama ili odanosti dekanu. Ne čudi što je preko deceniju na funkciji jer mnogima je dobro. Isplaćivane sume nisu ogromne, ali su kontinuirane i kreću od sitnih do nekoliko stotina i tako nekoliko godina, sve do milion evra utaje.

Praktično ovo je Kolubara u prosveti - kaže za "Blic" dobro upućeni izvor blizak Poreskoj upravi.

Novi dekan ćuti

Zapisnik poreske inspekcije predat je fakultetu u Nišu koji je potom uložio žalbu, koja je odbijena. "Blic" je pokušao da dobije odgovor od novog dekana Stevana Ilića kako će na funckionisanje fakulteta uticati dug i da li će Višnjić ostati na mestu prodekana za finansije. Međutim, dekan Ilić je na prvi poziv tvrdio da to "nije on", ali ga je ipak interesovalo "koga to zanima Stevan Ilić". Posle nekoliko uzastopnih poziva ipak se javlja, ovog puta kao Stevan Ilić i tvrdi: "Fakultet nije ni u kakvom problemu, svi primaju plate". Na pitanje o utaji poreza i žalbi fakulteta, dekan kaže: "Bivši dekan, sada prodekan za finansije ništa nije utajio". Kažemo mu da znamo za zapisnik Poreske i utvrđeni iznos utaje, a dekan isprva tvrdi: "Prvi put čujem za to", a onda i dodaje: "Baš me interesuje od koga ste dobili".


Konkuriši na praksu