Dodeljeno 430 stipendija za inostranstvo, otvoren konkurs za Dositeju

Na 91. sednici Fonda za mlade talente Republike Srbije doneta je odluka o usvajanju liste dobitnika stipendija po konkursu za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2019/20. godinu.

 Studenti

Foto: Pixabay

Na konkursu koji je trajao od 25. septembra do 1. novembra 2019. prijavila su se 464 kandidata, među kojima se 430 kandidata nalazi na listi dobitnika stipendija, dok 34 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova konkursa ili ima nepotpunu dokumentaciju.

 

Lista dobitnika stipendija “Dositeja” objavljena je na portalima Fonda za mlade talente Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta.

Informacije o iznosu stipendije po navedenom konkursu, kao i o terminima za potpisivanje Ugovora o stipendiranju sa dobitnicima stipendije, biće blagovremeno objavljene.

 

Takođe, doneta je odluka o raspisivanju konkursa za stipendiranje do 950 studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 460 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova, čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2019/20. godinu.

 

Ovaj konkurs otvoren je do 24. januara, a na njega mogu da se prijave studenti državljani Republike Srbije ili oni sa statusom izbeglice, ukoliko imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište, ako imaju status izbeglice. Uslov je i da su u ovoj školskoj godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija i da im je u dosadašnjem studiranju prosečna ocena najmanje 8,50, kao i da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija. Za studente osnovnih studija uslov je i da nisu navršili 25 godina života, dok je za one na master i integrisanim studijama gornja granica 27 godina.

 

Ministarstvo omladine i sporta Fond za mlade talente osnovao je 2008. godine i od tada do danas, iz godine u godinu, povećava broj stipendista, pa je i ove godine raspisan konkurs za dodelu 50 stipendija studentima završnih godina osnovnih studija više nego lane. Od osnivanja, fond je dodelio preko 26.000 nagrada i stipendija studentima i učenicima srednjih škola u vrednosti od 6,8 milijardi dinara.

 

Podsećamo i da se stipendije dodeljuju za devet meseci, a prošle godine mesečna stipendija iznosila je 30.000 dinara.

 


Konkuriši na praksu