Ekonomski fakultet dobio nove kabinete

(Preuzeto sa sajta 24 sata - 22. 01. 2013.)

Rekonstruisani i dograđeni deo Ekonomskog fakulteta otvoren je juče. Uređeno je i opremljeno 12 kabineta, za šta je Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine obezbedio 20 miliona, a fakultet je uložio četiri miliona dinara.

Ekonomski fakultet Novi Sad

OBNOVA - U novim radnim prostorijama profesori i asistenti lakše će i bolje raditi sa studentima, s kojima su do sada konsultacije održavali u hodnicima i u auli fakulteta - kaže Nenad Vunjak, dekan Ekonomskog fakulteta.

On je podsetio da je na ovom fakultetu u protekle dve godine uređen i prostor za Studentski parlament, za Studentski internet klub, ugrađen je lift za lica sa invaliditetom, a proširen je i prostor biblioteke.

- Planiramo da uredimo park u dvorištu zgrade, da izgradimo biblioteku, čitaonice i informatičke laboratorije u potkrovlju - kaže Vunjak.


Konkuriši na praksu