Još tri dana za prijavu studenata na konkurs za

(Preuzeto sa sajta 24 sata - 29. 01. 2013.)

Studenti koji žele da se prijave za izbor sedme generacije "Koka-kola talenata" imaju još samo tri dana da to učine, jer se konkurs zatvara 1. februara.

Postani Coca-Cola talenat

Sedam novih talenata dobiće priliku da se usavršavaju uz vrhunske stručnjake u kompaniji, steknu praktična znanja i veštine i time otvore sebi put ka uspešnoj poslovnoj karijeri.

Tokom dve godine, koliko program "Koka-kola talenti" traje, pored niza obuka i seminara, kroz koje će odabrani studenti proći, a koji imaju za cilj njihovo profesionalno usavršavanje, budućim talentima obezbeđena je i finansijska podrška u iznosu od 2.000 evra godišnje u toku trajanja programa.

Konkurs je raspisala kompanija Coca-Cola Hellenic Srbija uz podršku Ministarstva prosvete i nauke, univerziteta i studentskih organizacija.

Više informacija o načinu prijavljivanja i samom programu mogu se pronaći na internet stranici www.cchbc-talents.co.rs

Znanje jezika i prosek 8,5

Pravo učešća na konkursu "Koka-kola talenti" imaju svi studenti akreditovanih državnih i privatnih fakulteta u Srbiji koji su ispunili uslov za upis treće godine studija, imaju prosek 8,5 i viši i govore engleski jezik.


Konkuriši na praksu