Konkurs za dodelu književne nagrade "Matićev šal" 2020.

Narodna biblioteka "Dušan Matić" iz Ćuprije raspisala je konkurs za dodelu književne nagrade "Matićev šal" za 2020. godinu.

 

Književni konkurs

Foto: Pixabay

Pravo učešća na Konkursu imaju mladi pesnici do 27 godina života sa svojom prvom knjigom pesama koja je objavljena u periodu između 1. septembra 2019. i 31. avgusta 2020. godine.

 

Po pet primeraka knjige pesama poslati na adresu:

Narodna biblioteka „Dušan Matić“

(za „Matićev šal“)

Milice Cenić 15

35230 Ćuprija

 

Konkurs je otvoren do 31. avgusta 2020.


Konkuriši na praksu