Konkurs za grafičko rešenje vizuelnog identiteta Univerziteta u Kragujevcu

Univerzitet u Kragujevcu, u želji da unapredi svoj vizuelni identitet, poziva studente i diplomce grafičkog dizajna sa Univerziteta u Kragujevcu da se prijave na Konkurs za grafičko rešenje vizuelnog identiteta Univerziteta.

 

Univerzitet u Kragujevcu

Foto: NajStudent (Željko Skenderović)

Konkurs je namenjen studentima osnovnih i master studija i diplomcima grafičkog dizajna Filološko-umetničkog fakulteta.

 

Zadatak Konkursa je kreirati originalno grafičko rešenje za brošuru Univerziteta u željenom formatu (do najviše 10 strana), a na osnovu informacija dostupnih na sajtu Univerziteta.

 

Neophodno je da zainteresovani kandidati dostave predlog rešenja (u pdf formatu), svoj profesionalni portfolio i potvrdu o redovnom studiranju ili uverenje o diplomiranju na mejl razvojkarijere@kg.ac.rs (u predmet mejla upisati „Prijava na Konkurs za grafičko rešenje“).

 

Rok za prijavu je produžen do 16. aprila 2020. godine.

 

Autor najboljeg grafičkog rešenja biće angažovan na izradi vizuelnog identiteta Univerziteta. Bliži uslovi angažovanja i iznos novčane naknade biće uređeni posebnim ugovorom.

 

Idejno rešenje mora biti originalno delo autora i ne sme sadržati delove drugih autorskih dela. Predajom radova učesnici prihvataju sve uslove konkursa, a odabrano rešenje ostaje u vlasništvu Univerziteta.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Univerzitet zadržava pravo da ne odabere ni jedno rešenje u slučaju da ne odgovara potrebama Univerziteta.

 

Za sva dodatna pitanja, možete se obratiti Centru za razvoj karijere putem mejla razvojkarijere@kg.ac.rs ili pozivom na broj 034/300-425.

 


Konkuriši na praksu