Konkurs za pesničku nagradu Zlatna struna

Autori na konkurs mogu da pošalju najviše dve svoje neobjavljene pesme napisane na srpskom ili nekom stranom jeziku sa obaveznim prevodom na srpski.
Pesme potpisane šifrom i otkucane u četiri primerka (razrešenje šifre zapečaćeno u posebnoj koverti dostaviti uz pesme ) poslati na adresu :

MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE
SMEDEREVSKA PESNIČKA JESEN
(ZA KONKURS)
PP 118, 11300 SMEDEREVO

 

Pesme treba da stignu najkasnije do 15. septembra 2013. godine.
Autori pet najuspelijih pesama, po odluci stručnog žirija, biće pozvani da učestvuju na Festivalu 16. i 17. oktobra 2013. Pesme će da budu objavljene u posebnoj publikaciji. Dobitnik nagrade biće poznat na završnoj večeri festivala i njemu će pripasti statueta Zlatna struna (rad akademskog vajara Selimira Jovanovića) i novčani iznos.


Konkuriši na praksu