Master na Berkliju, posao u Srbiji

(Preuzeto sa sajta RTS - 10. 01. 2013.)

Pošto je dobila stipendiju od Berklija i Srpske privredne fondacije, Ivana Stradner pohađa master studije prava na tom prestižnom američkom univerzitetu. Po završetku mastera, Ivana će upisati doktorske studije, a kako kaže, posle bi se vratila u Srbiju da primeni stečeno znanje.

Master na Berkliju, posao u Srbiji

Ivana Stradner pohađa master studije prava na Berkliju, pošto je dobila stipendiju tog prestižnog američkog univerziteta i Srpske privredne fondacije. Planira da posle upiše i doktorske studije i dodaje da bi se vratila u Srbiju da primeni stečeno znanje.

 

Na Beogradskom univerzitetu Ivana je prva praktična iskustva stekla na Pravnoj klinici za izbegličko i azilantsko pravo. Iako je odlično teorijsko znanje dobila u zemlji, za Berkli se odlučila, kaže, upravo zbog prakse. Sa kolegama iz još pedeset država, pohađa master studije prava u Kaliforniji.

 

Ivana Stradner smatra da Pravna klinika u Srbiji zaista ide u korak sa najpoznatijim svetskim fakultetima uključujući i Berkli, jer je, kako kaže, taj interaktivni način nastave veoma popularan kako u Evropi tako i u Americi.

 

"Razlika je u tome što u Americi postoji veća finansijska podrška studentima tako da studenti više putuju i mogu da teorijsko znanje primene u praksi", napominje Ivana.

 

Na specijalizaciji je iz oblasti ljudskih prava i međunarodnog javnog prava.

 

"Studenti i profesori imaju svakodnevne konsultacije i zaista se uči ne samo od profesora, već i od samih studenata. Na Pravnom fakultetu u Beogradu, kao uopšte u manje više svim evropskim zemljama, studenti nemaju toliku inetrakciju sa profesorima", kaže Ivana.

 

Znanje engleskog jezika se podrazumeva, a Ivana govori još i francuski i italijanski.

 

"Ja sam jedini student na master studijama iz Srbije i rekli su mi da sma prva koju su izabrali, ali se nadam da će mi se i drugi mladi ljudi pridružiti narednih godina na Berkli pravnom fakultetu", navodi Ivana.

 

Ivana je praksu sticala u advokatskim kancelarija, nekadašnjem Ministartsvu za ljudska i manjinska prava, Narodnoj kancelariji predsednika Republike i volela bi da karijeru nastavi u Ustavnom sudu Srbije.


Konkuriši na praksu