Nagradni konkurs: Avalski toranj, simbol Beograda

Avalski toranj, simbol Beograda, jedinstven u pogledu svoje arhitekture, predstavlja jednu od pet glavnih turističkih atrakcija Beograda. Na vidikovcu tornja, visokom 204 metara, pruža se jedinstveni pogled, zbog kojeg ga godišnje poseti više stotina hiljada turista i posetilaca. Avalski toranj jedan je od najviših u Evropi i najznačajniji je telekomunikacioni objekat u regionu.

 

Avalski toranj

Foto: Pixabay

2020. godine Avalski toranj proslavlja svoj jubilarni 10. rođendan! Ovom prilikom vas pozivamo da budete deo naše proslave i da učestvujete u nagradnom konkursu:

 

Ukoliko pohađaš školu ili fakultet na kome se izučava predmet grafički dizajn, kreiraj originalno grafičko rešenje za plakat na temu: „Avalski toranj, simbol Beograda“

 

Pošalji nam svoj rad na email adresu avalskitoranj.konkurs@gmail.com, i osvoji neku od vrednih nagrada za prvo, drugo ili treće mesto.

 

Konkurs je otvoren do 15. marta 2020. godine.

 

Za više informacija o konkursu posetite: www.avalskitoranj.rs, Facebook ili Instagram stranicu Avalski toranj.

 

Uslovi učešća

Pravo učešća imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti fakulteta, školske 2019/2020 godine koji pohađaju ili su pohađali predmet grafički dizajn.

 

Koja je tema?

Učenici i studenti treba da kreiraju originalno grafičko rešenje za plakat, bez ograničenja u motivima, na temu „Avalski toranj, simbol Beograda“, uz prikaz tornja. Plakat treba da bude dimenzija 80x60cm.

 

Do kada traje konkurs?

Konkurs traje od 1. decembra 2019. godine do 15. marta 2020.

 

Koje su nagrade?

Za tri najbolja rada dodeljujemo nagrade koje će pomoći autoru rada u daljem usavršavanju u oblasti grafičkog dizajna, u protivvrednosti od 500, 300 ili 200 eura, za osvojeno prvo, drugo i treće mesto. Dobitnici će dobiti i sertifikat o osvajanju nagrade na konkursu.

 

Kako da se prijavim?

Prijava za konkurs se šalje elektronski, na e-mail adresu: avalskitoranj.konkurs@gmail.com.

 

Potrebno je da autor rada pošalje sledeća dokumenta:

 1. Idejno rešenje plakata dimenzija 80x60cm. Rad poslati u elektronskoj formi (PDF format)
 2. Skenirano uverenje o pohađanju srednje škole za 2019/2020 godinu, ili skenirano uverenje o pohađanju fakulteta za 2019/2020 godinu.
 3. Uredno i potpuno popunjenu, potpisanu i skeniranu Saglasnost za učešće na Konkursu, kojom se prihvataju uslovi i pravila učešća na Konkursu i daju svi neohodni podaci, tačno i istinito.

Cilj konkursa je da aktiviramo učenike srednjih škola i studente fakulteta koje zanima oblast grafičkog dizajna, da ih podstaknemo da budu kreativni, maštoviti i da nam pokažu na koji način oni vide Avalski toranj.

 

Pobednike bira naš stručni žiri: predstavnik JP Emisiona tehnika i veze, direktor Avalskog tornja i profesori sa fakulteta likovnih i primenjenih umetnosti. Dodatni glas pri odabiru imaće i onaj rad koji sakupi najveći broj lajkova na fotografiji rada, koja će biti postavljena na Facebook i Instagram stranicama Avalskog tornja.

 

Kriterijumi za izbor tri najuspešnija rada su originalnost, inovativnost, mera ispunjenja postavljenog cilja.

 

Autori najboljih radova biće proglašeni javno, putem web stranice Avalskog tornja, Facebook i Instagram stranice Avalski toranj i na proslavi 10. rođendana Avalskog tornja, koji će biti održan u aprilu 2020. godine.

 

Organizator konkursa je JP Emisiona tehnika i veze i Avalski toranj.

 

Uslovi i pravila konkursa

 • Predmet Konkursa je grafički dizajn postera povodom 10. rođendana Avalskog tornja.
 • Organizator Konkursa je JP Emisiona tehnika i veze, a uslovi učešća i pravila Konkursa objavljuju se na web stranici Avalskog tornja https://avalskitoranj.rs/, FB stranici Avalski toranj https://www.facebook.com/Avalski.toranj.official/ i Instagram stranici Avalski toranj https://www.instagram.com/avalski_toranj/.
 • Zadatak Konkursa je grafički dizajnirati poster na temu 10. rođendana Avalskog tornja.
 • Cilj Konkursa je angažovanje učenika srednjih škola i studente fakulteta, izbor najkreativnijih radova i njihova izložba u Muzeju na Avali.
 • Mogućnost učešća na Konkursu ostvaruju svi redovni učenici srednjih škola i studenti fakulteta, školske 2019/2020, građani Republike Srbije, a koji pohađaju ili su pohađali predmet grafički dizajn, na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Učesnici), a koji najkasnije na dan 15.03.2020. godine dostave neophodna dokumenta i rad za prijavu učešća:
  • Uredno i potpuno popunjenu, potpisanu i skeniranu Saglasnost za učešće na Konkursu JP Emisiona tehnika i veze, kojom se prihvataju uslovi i pravila učešća na Konkursu i daju svi neohodni podaci, tačno i istinito;
  • Skenirano uverenje o pohađanju srednje škole za 2019/2020 godinu, ili
  • Skenirano uverenje o pohađanju fakulteta za 2019/2020 godinu;
  • Rad u elektronskoj formi (u PDF formatu).
 • Dokumenta i radove slati na email: avalskitoranj.konkurs@gmail.com
 • Učesnici konkursa mogu biti samo individualni autori. Svaki učesnik može prijaviti najviše jedan rad. Mogućnost učešća u Konkursu i ostvarenje nagrade nije prenosivo na druga lica.
 • Organizator zadržava pravo da produži trajanje Konkursa, kao i da u svako doba izmeni uslove učešća i pravila ovog Konkursa, o čemu će korisnike obavestiti blagovremeno na web stranici Avalskog tornja https://avalskitoranj.rs/ i FB stranice Avalski toranj https://www.facebook.com/Avalski.toranj.official/,  Instagram stranici Avalski toranj https://www.instagram.com/avalski_toranj/.
 • Pozivi za učešće na Konkursu biće poslati srednjim školama i fakultetima koji imaju predmet grafički dizajn, prema listi konsultanta koja nije isključiva, tako da mogu biti prihvatani i radovi škola i fakulteta koji nisu na ovoj listi.
 • Trajanje Konkursa je predviđeno od 01.12.2019. do 15.03.2020. godine.
 • Stručni žiri za ocenu i rangiranje radova sastavljen je od prestavnika ETV-a, direktora Avalskog tornja i dva profesora sa fakulteta likovnih ili primenjenih umetnosti. Dodatan član žirija biće sabran broj lajkova koje bude imala fotografija rada na stranicama Facebook i Instagram.
 • Kriterijumi za izbor tri najuspešnija rada su originalnost, inovativnost, mera ispunjenja postavljenog cilja. Izbor stručnog žirija je konačan i na njega se nije moguće žaliti.
 • Za tri najbolja rada, po oceni stručnog žirija, Učesnicima biće dodeljene nagrade:
  1. Prva nagrada u protivvrednosti od 500 Eur, objavljivanje kao pobednika Konkursa, uručenje sertifikata, izložba rada u Muzeju.
  2. Druga nagrada u protivvrednosti od 300 Eur, objavljivanje kao drugo plasiranog na Konkursu, uručenje sertifikata, izložba rada u Muzeju.
  3. Treća nagrada u protivvrednosti od 200 Eur, objavljivanje kao treće plasiranog na Konkursu, uručenje sertifikata, izložba rada u Muzeju.
 • Imena i prezimena Učesnika – autori 15 najbolje plasiranih radova biće proglašeni javno i izloženi na proslavi 10. rođendana Avalskog tornja, koji će biti održan u aprilu 2020. godine.
 • Prilikom slanja prijava za učešće u Konkursu obavezno je dostaviti sve tražene podatke u Saglasnosti. Učesnici koji su prilikom prijave dali netačne podatke gube pravo na dalje učešće u Konkursu, odnosno dodelu nagrade, ukoliko je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo lično odgovaraju za takvu zloupotrebu informacija. Organizator zadržava pravo da neprimerene predloge diskvalifikuje.
 • Potpisivanjem Saglasnosti, kao obaveznog dela prijave na Konkurs, Učesnik garantuje da je autor odnosno jedini i isključivi nosilac autorskih prava na prijavljenom radu i da se prijavljivanjem rada ne zadire ni na koji način na autorska i/ili druga prava trećeg lica. Ukoliko, ipak, dođe do povrede autorskog prava ili drugog prava intelektualne svojine, isključivu odgovornost za takvu povredu snosi Učesnik koji je podneo prijavu rada, te je u njegovoj odgovornosti svaki eventualni spor povodom tog rada.
 • Potpisivanjem Saglasnosti i prihvatanjem nagrade (u slučaju slučaju izbora rada za jednu od nagrada) odnosno prihvatanjem rangiranja od prva 3 najuspešnija rada, Učesnik autor je saglasan da zasniva i prenosi na Organizatora Konkursa, neograničeno, bezuslovno i bez naknade, pravo korišćenja dostavljenog rada i raspolaganja njime, u bilo kom obliku, bez vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja, u komercijalne svrhe, uključujuci tu, ali ne ograničavajući se na, štampanje i umnožavanje rada, izlaganje, prodaju rada na humanitarnoj aukciji, i korišćenje za druge promotivne svrhe od strane JP ’’Emisione tehnika i veze’’.

 

 


Konkuriši na praksu