Otvoren konkurs za dodelu nagrade Ranko Radović

ULUPUDS – Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač i Arhitektonski fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, Potisje Kanjiža A.D. – član grupe TONDACH, Inženjerska komora Srbije, kao suosnivači objavljuju javni poziv – konkurs za dodelu nagrade “Ranko Radović”, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.Odbor za dodelu nagrade “Ranko Radović”

 

Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:

 • doc. dr Marta Vukotić Lazar, ist. um. – ULUPUDS (predsednik)
 • mr Branka Gugolj, ist. um. – ULUPUDS
 • Stevan Žutić, dipl. inz. arh. – ULUPUDS
 • prof. Spasoje Krunić, dipl. inz. arh. – ULUPUDS
 • prof. Živojin Bata Kara-Pešić, dipl. inz. arh. – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
 • prof. dr Mirjana Roter Blagojević, dipl. inz. arh. – Arhitektonski fakultet u Beogradu
 • prof. dr Darko Reba, dipl. inz. arh. – Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
 • dr Mila Pucar, dipl. inz. arh. – IAUS, Beograd
 • prof. dr Vladan Đokić dipl. inz. arh. – Inženjerska komora Srbije
 • Marija Lalošević, dipl. inz. arh. – Urbanistički zavod Beograda
 • dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

Na osnovu Pravilnika o dodeli Nagrade Ranko Radovic koji je doneo Osnivač, imenovao je članove tri žirija za tri kategorije nagrade, koje se dodeljuju za:

kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte, televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije i realizovano arhitektonsko delo dovršeno u istom periodu.

 

Žiri nagrade

Kategorija (1)

 • dr Ljiljana Blagojević, dipl. inz. arh. (predsednik)
 • prof. dr Milena Dragičević Šešic, kulturološkinja
 • prof. dr Dubravka Stojanović, istoričarka

Kategorija (2)

 • prof. dr Mariela Cvetić, dipl. inz. mas., dipl. slikar (predsednik)
 • mr Maja Skovran, slikar
 • prof. dr Tatjana Dadić Dinulović, teoreticar umetnosti i medija

Kategorija (3)

 • Vlada Slavica, dipl. inz. arh. (predsednik)
 • Goran Vojvodić, dipl. inz. arh.
 • prof. Mihailo Timotijević, dipl. inz. arh.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja. Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom nagrade “Ranko Radović” i počinje da tece od ponedeljka, 02. 09. 2013. godine, a završava se 15. 10. 2013. godine.

 

Način dostavljanja konkursnih radova:

KATEGORIJA (1) dostaviti originalni materijal (3 primerka za svakog člana žirija i 1 primerak za potrebe izložbe i arhivu), CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (za katalog, u rezoluciiji za štampu)

KATEGORIJA (2) dostaviti materijal na CD ili DVD (3 primerka za svakog člana žirija), CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (za katalog, u rezoluciiji za štampu)

KATEGORIJA (3) dostaviti fotografije i crteže na panou 100x70cm (70×100 cm). CD sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za žiri) i ličnom fotografijom (jedna ilustracija i lična fotografija će biti iskorišćene za potrebe kataloga, dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija).

 

Nagrada se dodeljuje 23. decembra 2013. godine i sastoji od:

 • Plakete
 • Povelje
 • Novčanog iznosa

Prijavljivanje

Pravilnik nagrade “Ranko Radović”, elementi konkursa i elektronski formular za prijavu na konkurs za dodelu nagrade “Ranko Radović” nalaze se na web adresi: www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

 

Konkursni radovi se dostavljaju na adresu:

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS

Terazije 26/II
11103 Beograd 4, Srbija

Poštanski fah 87, PAK 106806

Telefon: 011/2688-721

E-mail: ulupuds@beotel.net; admin@ulupuds.org.rs

sa naznakom “Za nagradu Ranko Radović 2013.”

Krajnji rok za prijem radova je 15. oktobar 2013. godine.

Troškove slanja radova snosi sam autor. Konkursni materijal se ne vraća.

 

Izložba

Učesnici konkursa će biti prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova koja će biti otvorena u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, u Muzičkoj galeriji, na dan dodele nagrade 23. decembra 2013. godine. Tokom marta 2014. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

 

Katalog

Učesnici konkursa prijavom potvrđuju svoju saglasnot da im rad bude izložen na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova na kojoj će biti istaknuti dobitnici nagrade. Svi izlagači imaju pravo na po jedan primerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodele nagrade. Troškove naknadnog slanja kataloga poštom snosi sam autor.


Konkuriši na praksu