Podrška razvoju preduzetništva među mladima u Nišavskom upravnom okrugu

ENECA i M&RCN u okviru projekta „Podrška razvoju preduzetništva među mladima u Nišavskom upravnom okrugu“ koji finansijski podržava Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije, raspisuje

KONKURS

za jačanje znanja, veština i iskustva potrebnih za pokretanje ili osnaživanje sopstvenog biznisa studenata i mladih preduzetnika sa teritorije Nišavskog upravnog okruga

Projekat „Podrška razvoju preduzetništva među mladima u Nišavskom upravnom okrugu“ realizuje se s ciljem da se ekonomski osnaže mladi ljudi koji imaju preduzetnički potencijal, kao i postojeći mladi preduzetnici radi održivosti njihovog sopstevnog poslovanja.

Projekat obuhvata program edukacija iz oblasti osnovnog i specijalizovanog preduzetništva i savremenog poslovanja, Takođe, podrazumeva pružanje stručne pomoći eksperata za rast i razvoj poslovnih aktivnosti putem biznis mentoringa i konsaltinga. Za sve odabrane učesnike pohađanje programa je potpuno besplatno.

Obuka će se realizovati od septembra do novembra 2013. godine i obuhvata sledeće teme:

  • Osnove preduzetništva
  • Izrada Biznis plana
  • Marketing i prodaja
  • Osnovi finansija i izvori finansiranja za MSP i preduzetnike
  • Poslovne komunikacije
  • Elektronsko poslovanje

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Na konkurs se mogu prijaviti:

  • Studenti Elektronskog, Mašinskog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu sa preduzetničkim potencijalom i interesovanjem za edukacijom iz oblasti preduzetništva,
  • Mladi preduzetnici sa teritorije Nišavskog upravnog okruga zainteresovani za sticanje dodatnih znanja i veština iz oblasti preduzetništva

KAKO SE PRIJAVITI, SELEKCIJA I ODABIR

Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem prijavnog obrasca koji možete preuzeti OVDE (za prijavu preduzetnika; za prijavu studenta). Popunjen obrazac se dostavlja elektronskim putem na adresu office@eneca.org.rs sa naznakom „Za konkurs: “Podrška razvoju preduzetništva među mladima u Nišavskom upravnom okrugu“.

Konkursom će biti odabrano po 20 studenata sa svakog od tri fakulteta Univerziteta u Nišu i 20 mladih preduzetnika sa teritorije Nišavskog okruga.

Konkurs je otvoren od 27. avgusta do 10. septembra 2013. godine.

Dodatne informacije možete dobiti na web sajtu: www.eneca.org.rs i www.mirc.rs i putem e-maila: office@eneca.org.rs i info@mirc.rs

Rezultati konkursa biće objavljeni do 20. septembra 2013. godine na web sajtu organizacija ENECA i M&RCN.


Konkuriši na praksu