Podstanar u „rodnom gradu”

(Preuzeto sa sajta Politika - 24. 01. 2013.)

Kragujevački Filološko-umetnički fakultet radi na 12 lokacija u gradu, a dogovori oko Doma vojske i Kneževog arsenala idu sporo.

– Bez odgovarajućeg prostora, najmlađi od 12 fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogao bi da izgubi akreditaciju za neke od 18 studijskih grupa.

Filološko-umetnički fakultet Kragujevac

Kragujevac – Osnovan je 1996, a 2002. se osamostalio. Ipak, ni danas nema svoju zgradu. Reč je o Filumu (Filološko-umetničkom fakultetu), najmlađem od 12 fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

I dok je postojao kao odeljenje beogradskog Filološkog fakulteta, nerešen stambeni status se još mogao i razumeti, ali danas, kada na fakultetu ima gotovo 2.000 studenata i više od 200 profesora i saradnika, ovakva situacija je nepodnošljiva.

Sam naziv Filum, koji je i kao neka vrsta nadimka, govori da se ovaj fakultet uvukao pod kožu Kragujevčana. Vole da mu tepaju iz više razloga, pre svega zato što je ova visokoškolska ustanova jedan od stubova i nosilaca kulturnog razvoja grada.

Zato bi opasnost koja se nadvila nad ovaj fakultet – a reč je o mogućnosti da zbog nedostatka odgovarajućeg prostora u 2013, godini akreditacije, ostane bez pojedinih studijskih grupa – trebalo što pre otkloniti.

No, dogovori oko Doma vojske i Kneževog arsenala, jedne od dve adekvatne lokacije, odnosno objekata na kojima bi fakultet mogao nastaviti rad, idu sporo.

– Nemamo nikakve garancije da će ove godine Dom vojske ili Knežev arsenal biti rekonstruisani i adaptirani za naše potrebe – kaže dekan Filuma Ivan Kolarić, upozoravajući nadležne da su neki drugi gradovi, poput Jagodine, već bacili oko na pojedine studentske grupe, od ukupno 18 koliko postoji na ovom fakultetu.

U najvećoj „opasnosti" su studijske grupe na Odseku za primenjenu umetnost, mada problem postoji i na muzičkom odseku. U nešto boljoj poziciji je filološki odsek, koji se davno „skućio" na Pravnom fakultetu.

Rad na Filumu se, inače, odvija na 12 različitih lokacija u gradu, drugim fakultetima, osnovnim i srednjim školama. U takvim uslovima, nastavu je teško organizovati, posebno se to odnosi na predavanja i vežbe na odsecima za primenjenu i muzičku umetnost.

– Ako jedan moj student treba za 15 minuta da pređe pola grada, kako bi sa jednog stigao na drugi čas, onda je to jako nezgodno. I mi profesori ponekad jedva nalazimo rešenje – kaže Bojan Otašević, šef Odseka za primenjenu umetnost.

Ovom fakultetu nedostaju učionice, kabineti, konsultacije se često obavljaju na hodnicima, a sam Dekanat je smešten u prostorijama Druge gimnazije, na mestu gde se nekad nalazio mokri čvor.

Za nadležne u gradu, ali i državi, pod čijim „pokroviteljstvom" radi fakultet, to bi mogla biti opomena da se ovoj visokoškolskoj ustanovi što pre obezbedi adekvatan objekat u Kragujevcu, umesto što se razmišlja o premeštanju dela Filuma u druge gradove.

– Niko drugima ne brani da formiraju svoje univerzitete, ali zašto preko naših leđa. Nisam bitan ja, bitan je Kragujevac, i Filum čiji studenti i profesori učestvuju u dve trećine kulturnih manifestacija u ovom gradu. Ako se problem prostora uskoro ne reši, neću preuzeti odgovornost u vezi sa mogućim reakcijama studenata i profesora – navodi dekan Kolarić.

Lokalna samouprava je u više navrata nameravala da reši ovaj problem, ali su se svi pokušaji završavali bez rezultata i pomalo trapavo. Lokacija za zgradu Filuma nekoliko puta je menjana, kao i već završeni, nagrađeni i plaćeni arhitektonski projekti.

Krajem prošle godine, doneta je „konačna" odluka, da se bar slikarski deo Filuma smesti u Knežev arsenal, kompleks starih industrijskih objekata u krugu nekadašnje „Topolivnice", na desnoj obali Lepenice. Doduše, ni Dom vojske nije ispao iz kombinacije, ali to je u ingerenciji Ministarstva odbrane.

– Stvari idu u dobrom pravcu, mada je borba neprestana – kratko je za naš list rekao rektor Univerziteta u Kragujevcu Slobodan Arsenijević, a povodom napora i poteza koje vuče sa svojim saradnicima u cilju da se stambeni problem Filuma što pre reši.

Što se tiče Kneževog arsenala, problem je, kao i u mnogim drugim slučajevima – novac. Nadležni u lokalnoj samoupravi su uvereni da će se naći rešenje za podstanarski status Filuma. U suprotnom, ako dođe do premeštanja ma kog odseka ili studijske grupe u drugo mesto, to bi za Kragujevac – „rodni grad" ovog fakulteta, bio i poraz i bruka.


Konkuriši na praksu