Poslodavci će moći da prate koliko su studenti bili aktivni mimo redovnog učenja

(Preuzeto sa sajta Blic - 28. 01. 2013.)

Poslodavci u Srbiji ubuduće će moći da prate koliko su studenti Univerziteta u Beogradu tokom studija bili aktivni mimo redovnog davanja ispita, i da zaposle mlade ljude koji su radili na projektima važnim za lokalnu zajednicu, volontirali, bili odlični sportisti, ako baš takav kadar traže.

Dodaci diplomi

To će omogućiti pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata, koji predviđa da student dobija bodove za obavljenu praksu, volonterski rad, angažovanje u sportskom društvu, naučnoistraživački rad, za aktivnosti u studentskom organizovanju.
Kako je Tanjugu rekao student prorektor UB Ivan Šašić, poeni za vannastavne aktivnosti ne ulaze u redovne bodove tokom studiranja, već se upisuju u "dadatku diplomi", ispravu obaveznu uz samu diplomu, kako bi budući poslodavac razumeo da je student radio još nešto.

"Poslodavac će shvatiti da niste samo učili, što je primarno, ali ste radili još nešto, što govori o vašem angažovanju mimo učenja i o vama samima", rekao je Šašić.

Pravilnik treba da usvoji Senat UB tokom februara i deo je procesa usaglašavanja sa evropskim prostorom visokog obrazovanja.

Prema rečima predsednika Studentskog parlamenta UB Vladimira Smuđe, jedan bod vredi od 25 do 30 časova rada, a student može biti angažovan na nekoliko poslova i tako sabirati što više bodova.

Tako će na primer bodove dobijati studentski predstavnici za učesće u organima i telima univerziteta, fakulteta - student prorektor, student prodekan, predsednik parlamenta, a poeni se mogu dobiti i za učešće i na projektima.

"Maksimalan broj bodova koji bi studentski predstavnik dobio za obavljanje jedne funkcije jeste šest, prema sadašnjem predlogu", rekao je Smuđa i naveo da bi ovaj prvilnik, da je bio usvojen, doneo poene velikom broju volontera koji su radili tokom Univerzijade održane 2009. godine.

Druga bodovana kategorija je izrada naučnoistraživačkog rada u okviru studentskog Naučnoistraživačkog centra koji je u osnivanju pri SP UB, ali će biti osnovan i na svakom parlamentu na fakultetu.

Za angažovanje u ovoj aktivnosti student će dobijati od jednog do tri boda, rekao je Smuđa i naveo da će na svakom fakultetu i univerzitetu postojati komisija za dodeljivanje bodova.

Takođe, Studentski parlament UB će osnovati Studentski volonterski cenar i kroz njega će studenti moći da se angažuju u društvenoj zajednici.

Studenti koji žele da volontiraju, prijavljivaće se centru, a potom će institucije, civilni sektor, moći da predlože prijekte, raspišu konkurs i da prime studente da rade na njima, za šta će ovi dobijati bodove.

Osnovna ideja pravilnika je da pomogne studentu da se zaposli i da pomogne poslodavcu da nađe najbolje radnike.

Poslodavci su, kako kaže Smuđa, ukazivali da razlike u proseku studiranja često u praksi ne predstavljaju dobru meru za određivanje nečijeg kvaliteta. Dešava se da se student sa prosekom 9,5 lošije snalazi od nekog sa manjim prosekom.

"Student koji ima popunjen 'dodatak diplomi' zaradio je na primer 30 bodova tako što je imao praksu, bavio se studentskim radom, organizovanjem, volonterskim radom. Takav mladi čovek može da ima slabiji prosek, ali poslodavac može da se opredeli za studenta koji ima visok prosek i posvetio se samo učenju ili da odabere onoga koji se posvetio i nekim drugim aktivnostima", zaključio je predsednik SP UB.


Konkuriši na praksu