Poziv mladima za posao u NIS

(Preuzeto sa sajta Blic - 22. 02. 2013.)

Poziv mladima za posao u NISU okviru društveno odgovornog poslovanja, NIS je juče započeo program „NIS šansa 2013", kroz koji će srednjoškolci i studenti bez radnog iskustva dobiti priliku da se zaposle u kompaniji.

 

Program „NIS šansa 2013" kompanija sprovodi u saradnji s lokalnim samoupravama, a priliku da radi u NIS-u će do kraja ove godine dobiti oko 300 mladih ljudi sa završenom srednjom stručnom školom, odnosno sa završenim fakultetom. Najboljima od njih će kompanija nakon devet, odnosno dvanaest meseci ponuditi radni odnos na neodređeno vreme.

 

Prijavljivanje za učešće u programu „NIS šansa 2013" traje do petka, 1. marta, i to putem podnošenja prijave na kompanijskom veb-sajtu www.nis.rs ili preko nacionalnog portala za zapošljavanje „Infostuda" (www.infostud.com) za kandidate sa diplomom fakulteta.

 

Svršeni diplomci će dobiti priliku da se zaposle u Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici. Potrebno je i da imaju završen jedan od sledećih fakulteta u trajanju od četiri godine: Ekonomski, Filozofski, Prirodno-matematički, Tehnološki, Fakultet tehničkih nauka, Fakultet organizacionih nauka, Rudarsko-geološki fakultet, Pravni fakultet, Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Saobraćajni fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu, Mašinski fakultet. Prednost pri zapošljavanju će imati kandidati sa ostvarenim prosekom iznad 8,5 u toku studiranja.


Konkuriši na praksu