Poziv za slanje radova za treći broj časopisa KSIO

Poziv za slanje radova za II broj časopisa KSIO na slobodnu temu.

Rok: 15. novembar

 

Poziv za slanje radova za II broj časopisa KSIO

Foto: Pixabay

Uredništvo časopisa KSIO vas poziva da učestvujete u stvaranju III broja našeg časopisa. Primamo radove iz istorije, arheologije, istorije umetnosti, klasičnih nauka, sociologije, filozofije i drugih društvenih nauka.

 

KSIO: Humanistički časopis za mlade istraživače (skraćeno: KSIO) pokrenut je od strane mladih istoričara i istoričarki sa Filozofskog fakulteta u Beogradu sa idejom podsticanja i afirmacije mladih ljudi koji u budućnosti imaju nameru da se profesionalno bave humanističkim naukama. Časopis je posvećen dijalogu i saradnji srodnih humanističkih disciplina poput istorije, sociologije, psihologije, filozofije, antropologije, teorije književnosti, studija kulture…

 

Časopis želi da podstakne interdisciplinarno i multiperspektivno izučavanje kompleksnih tema iz prošlosti i sadašnjosti, kao i savremeni metodološki i teorijski pristup.

 

KSIO objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: originalne naučne radove, pregledne radove, prikaze knjiga, izveštaje sa konferencija i kritička izdanja izvora.

 

Radovi se šalju na mejl adresučasopisa ksio.casopis@gmail.com ili na našu Fejsbuk stranu https://www.facebook.com/JournalKSIO/. Nakon slanja radovi se šalju na recenziju uredništvu koje odlučuje da li će objaviti rad.

 

Uputstvo za pisanje:

  • Prihvatamo radove pisane na svim službenim jezicima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i radove na engleskom jeziku.
  • Radovi treba da budu u word dokumentu (.doc ili .docx).
  • Treba da imaju do 15.000 reči, font Times New Roman,, veličina slova 12, prored 1,5 a stranice poravnate.
  • Treba da sadrže naslovnu stranu na kojoj se nalazi naslov rada, ime i prezime autora, zvanje, afilijacija i mejl adresa
  • Treba da sadrže kritički aparat, apstrakt do 300 reči i ključne reči na početku, kao i bibliografiju na kraju. Ako je rad pisan na nekom drugom jeziku osim engleskog, potreban je sažetak rada (posle Bibliografije) od minimum 300 reči. Bibliografija treba da ima bar 10 referenci.

Uputstvo za citiranje:

 

The Chicago Manual of Style, detaljna uputstva na sajtu: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

Vebsajt: https://ksiocasopis.wordpress.com

 

 

Izvor: FPN

 

 


Konkuriši na praksu