Prezentacija master programa Univerziteta Politecnico di Milano!

Pozivamo vas na prezentaciju master programa Univerziteta Politecnico di Milano, na kojoj se možete bliže upoznati sa svim detaljima vezanim za programe na engleskom i italijanskom jeziku, kao i mogućnostima dobijanja stipendije.

Prezentacija master programa Univerziteta Politecnico di Milano u Beogradu će se održati u sredu, 30. januara 2013. godine, sa početkom u 18h, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu (Studentski trg br. 1, II sprat).

Ivan Mangov je predstavnik univerziteta Politecnico di Milano za Srbiju, Crnu Goru i BiH. Za dodatne informacije o stipendijama i školarinama, kao i asistenciju prilikom konkurisanja, možete pisati na ivan.mangov@gmail.com

Prezentacija master programa

Politecnico di Milano (POLIMI) se nalazi među 20 vodećih univerziteta u Evropi. Sa oko 40.000 upisanih studenata i preko 1000 profesora, najveći je italijanski univerzitet za veliki broj tehničkih i prirodnih nauka, arhitekturu i dizajn. Od svog osnivanja 1863. godine baziran je na kvalitetu i inovaciji nastave, što je rezultiralo uspostavljanjem čvrste saradnje sa svetom ekonomije i privrede, kroz razvoj eksperimentalnog istraživanja i transfer tehnologije.

Pravo upisa na master studije, kao i pravo na stipendiju, imaju svi studenti koji poseduju diplomu sa prethodno završenih studija (min. 180 ESPB). Studenti koji još nisu diplomirali, a već su stekli 180 bodova tokom osnovnih studija, mogu se upisati na master i bez prethodnog sticanja diplome, samo na osnovu stečenih bodova. Studenti koji su još uvek na studijama, a 180 bodova stiču tek završavanjem fakulteta, mogu aplicirati za upis na POLIMI i pre sticanja diplome, tako što će dostaviti uverenje sa fakulteta da mogu steći diplomu pre odlaska na studije u Milano.

Na univerzitetu postoji 47 Master of Science programa, na engleskom i italijanskom jeziku. Online registracija kandidata koji konkurišu za upis na akademsku 2013/14. godinu biće otvorena u periodu od 21. januara do 13. marta 2013. godine.

Takođe, POLIMI stipendira studente sa visokim prosekom (preko 9) za uključivanje u ASP program interdisciplinarnih kurseva. Alta Scuola Politecnica (ASP) je elitna fakultetska ustanova za mlade talente, koja nudi najboljim studentima priliku da razviju svoje sposobnosti kroz seriju inovativnih studijskih projekata ostvarenih u uskoj saradnji sa uticajnim pretstavnicima iz sveta biznisa i vladinih institucija. Studenti upisani na neki od Master of Science programa pohađaju nastavu na ASP u vidu dodatnih kurseva, uporedo sa redovnom nastavom na master studijama. Osnivači ASP su Politecnico di Milano i Politecnico di Torino, a studenti po završetku dobijaju diplomu ASP, kao i diplome oba fakulteta.


Konkuriši na praksu