Šabić: Samo 10 fakulteta objavilo Informator o radu

(Preuzeto sa sajta Politika - 14. 02. 2013.)

BEOGRAD – Od oko 200 visokoškolskih ustanova u Srbiji, ažurirane Informatore o radu ima manje od deset fakulteta i visokih strukovnih škola i to je uglavnom učinjeno na intervenciju poverenika za informacije, povodom predstavki novinara, građana, studenata.

Visokoškolske ustanove u Srbiji

Povereniku je do sada protiv univerziteta, fakulteta ili visokih škola izjavljeno oko 300 žalbi zbog uskraćivanja informacija od kojih je većina trebalo da bude objavljena u Informatoru o radu, saopštio je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

„To daje zabrinjavajuću sliku odnosa prema zakonu", navodi se u saopštenju Rodoljuba Šabića i ističe da bi visokoškolske ustanove morale uložiti maksimalan napor da se takav odnos prema javnosti u radu promeni.

Ocenjujući da je stanje sa izvršavanjem ove obaveze potpuno nezadovoljavajuće, poverenik Šabić je pozvao dekane odnosno direktore ustanova da bez odlaganja pristupe izvršavanju navedenih zakonskih obaveza.

On podseća da je objavljivanje Informatora o radu na zvaničnim elektronskim prezentacijama sa odgovarajućom i uredno ažuriranom sadržinom, obaveza utvrđena Zakonom i precizirana odgovarajućim Uputstvom o izradi i objavljivanju informatora o radu državnog organa koje je Poverenik za informacije doneo na osnovu Zakona.

„Ova obaveza se odnosi i na državne i na privatne visokoškolske ustanove", naveo je Šabić u saopštenju.

U saopštenju se ističe da je poverenik uputio pismo na adrese svih visokoškolskih ustanova u kome je upozorio na obaveze koje se odnose na proaktivno objavljivanje informacija o radu.

„Što brže, kvalitetnije i ažurnije objavljivanje informacija o radu, a pogotovo o raspolaganju javnim i studentskim novcem i resursima, je najbolji način da visokoškolske ustanove daju doprinos kako afirmaciji ideje transparentnosti kao efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na svim nivoima, tako i sopstvenom ugledu i autoritetu", naveo je Šabić.Šabić: Samo 10 fakulteta objavilo Informator o radu


Konkuriši na praksu