Saradnja Pokrajinskog ombudsmana i Pravnog fakulteta

VojvodinaNOVI SAD - Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih i dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Ranko Keča zaključili su danas protokol o saradnji.

Protokol omogućuje studentima Pravnog fakulteta da praktičnu nastavu, u dva ciklusa od po deset dana, realizuju uz stručnu pomoć pokrajinskog ombudsmana.

 

Program praktične nastave obuhvata upoznavanje sa nadležnostima i delokrugom rada Pokrajinskog ombudsmana, upoznavanje sa pravnim okvirom postupanja Ombudsmana i utvrđivanje eventualnih normativnih nedostataka koji mogu biti smetnja u ostvarivanju njegovih nadležnosti, praćenje postupanja Ombudsmana u tekućim predmetima, kao i analizu odabranih slučajeva iz dosadašnjeg rada Ombudsmana.

 

U program praktične nastave biće uključeno do deset studenata po ciklusu. Spisak studenata određuju predmetni nastavnici, a studenti su dužni da tokom prakse vode dnevnik. Nakon uspešno obavljene praktične nastave, studentima se uručuje sertifikat koji potpisuju potpisnici Protokola o saradnji.

 

Već u toku današnjeg dana dva studenta Pravnog fakulteta su, zajedno sa Evom Vukašinović, zamenicom Pokrajinskog ombudsmana, boravila su u Vrbasu. Poseta Vrbasu i ostalim lokalnim samoupravama u Vojvodini je redovna aktivnost Pokrajinskog ombudsmana tokom koje se vrši prijem stranaka i na zapisnik uzimaju njihove predstavke.

 


Konkuriši na praksu