Seminar o korupciji za studente Pravnog i Fakulteta bezbednosti

(Preuzeto sa sajta Blic - 11. 02. 2013.)

Seminar „Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji", u okviru programa „Lekcije iz prakse", koji realizuju Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu i Agencija za borbu protiv korupcije, biće održan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 13. i 14. februara.

 

Pravni fakultet

 

Kroz program „Lekcije iz prakse" studenti i diplomci će imati priliku da saznaju više o temama koje izlaze iz okvira njihovih studijskih programa i ovladaju znanjima i veštinama koje će moći da primenjuju u radu.

 

Seminar „Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji" realizovaće se na fakultetima u sastavu Univerziteta u Beogradu jednom mesečno tokom februara, marta i aprila, a namenjen je studentima različitih grupacija.

 

Prvi seminar je namenjen studentima i diplomcima Pravnog fakulteta i Fakulteta Bezbednosti Univerziteta u Beogradu koji su posebno zainteresovani za sticanje znanja iz oblasti korupcije i mehanizama za njeno sprečavanje.

 

Tokom seminara polaznici će biti u prilici da nauče više o sledećim temama:

  • Pojam korupcije i profesionalnog i ličnog integriteta
  • Jačanje svesti o odgovornosti svakog zaposlenog za profesionalno, nepristrasno i objektivo obavljanja radnih zadataka i funkcionisanje institucije
  • Etika i vrednosti u obavljanju radnih zadataka, donošenje etičkih odluka
  • Dobro upravljanje u javnoj upravi
  • Ideja i uloga nezavisnih državnih tela (Mandat Agencije za borbu protiv korupcije).

Nakon završenog seminara polaznici će dobiti sertifikate, kao i mogućnost da odu u jednodnevnu posetu Agenciji za borbu protiv korupcije i bliže se upoznaju njihovim radom.

Rok za prijavu je 7. februar 2013, a svi zainteresovani mogu se prijaviti na internet adresi www.goo.gl kao i na sajtu Centra, www.razvojkarijere.bg.ac.rs.  Učešće je besplatno.

Program "Lekcije iz prakse"

Program "Lekcije iz prakse" realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Zamišljen je tako da uvaži interesovanja studenata pojedinih fakulteta i njihove potrebe koje se tiču razvoja karijere i omogući im da u neposrednom kontaktu sa različitim poslodavcima dobiju važne savete i smernice koje će im olakšati proces zapošljavanja i uvođenje u svet rada.


Konkuriši na praksu