Studiraš na Medicinskom, engleski učiš na Filološkom

(Preuzeto sa sajta Blic - 28. 01. 2013.)

Studenti Univerziteta u Beogradu od naredne školske godine (2013/14), osim na matičnom fakultetu, izborne predmete moći će da slušaju i na drugim fakultetima u okviru ovog univerziteta.

Strani jezik

Tako će, na primer, student kome je engleski jezik izborni predmet moći ozbiljnije da ga savlada na Filološkom, odnose s javnošću na FPN ili na FON-u, dok bi Filozofski otvorio vrata za ljubitelje psihologije, filozofije i sociologije.

- Suština Bolonjskog procesa je da studenti ne budu vezani samo za onaj fakultet na kojem studiraju i zato želimo da novi ciklus akreditacije iskoristimo kako bismo konačno započeli projekat mobilnosti studenata. Za početak, izborne predmete studenti će moći da slušaju samo na onim fakultetima s kojima je njihov matični sklopio dogovor - kaže prof. dr Nada Kovačević, prorestorka za nastavu UB.

Izborni predmeti postoje na svakoj godini studija, a boduju se kao i svi drugi. Studentima se uglavnom daje da biraju koji će strani jezik učiti, da se odluče za jednu od nekoliko ponuđenih oblasti psihologije, filozofije i sociologije ili izbor između dva slična stručna predmeta na fakultetu.

Filološki fakultet

- Mobilnost je osnovni postulat Bolonje, s kojim uveliko kasnimo i na koji se više ne sme čekati. Problem bi jedino mogli da predstavljaju mali kapaciteti nekih fakulteta, ali i to je stvar organizacije, na čemu će univerziteti morati da porade - poručuje Vladimir Smuđa, predsednik Studentskog parlamenta UB.

Kako kaže Ivan Dojčinović, prodekan za nastavu Fizičkog fakulteta, mobilnost će koristiti i studentima i profesorima.

- Budući lekari treba da uče principe fizike, koji će im zatrebati kada budu rukovodili savremenim aparatima za dijagnostiku. S druge strane, fizičarima nije naodmet da ponešto čuju od kolega sa ETF-a, Mašinskog, Hemijskog i Fakulteta fizičke hemije - kaže Dojčinović.


Konkuriši na praksu