Uzalud platili 60.000 dinara za školovanje

(Preuzeto sa sajta 24 sata - 12. 02. 2013.)

Diplomci Više vaspitačke škole i Pedagoške akademije koji su prošle godine upisali Učiteljski fakultet da bi se doškolovali, za šta su platili 60.000 dinara, tek nedavno su saznali da program po kojem se školuju više ne važi. Tako je bar glasio izgovor uprave fakulteta što im na postojećih devet diferencijalnih ispita iznenada dodaje još celih 11 i pri tom im zabranjuje da ispite iz treće godine polažu pre 2014. godine.

 

Učiteljski fakultet

PREVARA - Ne možemo da shvatimo da mi činimo sve kako bi se doškolovale i stručno usavršavale, a da fakultet preduzima sve da nas u toj nameri obeshrabri - revoltirano za "24 sata" pričaju Marija Vukobradović (50) i Kristina Vasić (32), diplomci Više vaspitačke škole i Pedagoške akademije.

 

Sa još desetine drugih kolega, one su u junu prošle godine upisale Učiteljski fakultet da bi se doškolovale, za šta su platile školarinu od 60.000 dinara. Na fakultetu im je tada rečeno da će morati da polože devet diferencijalnih ispita kako bi mogli da izlaze na ispite iz treće. U septembru i oktobru, mnogi od njih su položili većinu tih ispita. Međutim, 25. januara stiže saopštenje Učiteljskog fakulteta koji od njih iznenada traži da umesto devet polažu 15 odnosno 20 diferencijalnih ispita, u zavisnosti od toga koju su školu prethodno završili i da im pritom zabranjuje da ispite iz treće polažu pre 2014. godine.

 

- Ovo nema nigde! Kako je moguće da nas po jednom programu upišu u junu, a samo šest meseci kasnije nam promene plan i program po kom radimo. Rekli su da će nam vratiti 60.000 dinara ako odustanemo, ali nije problem u vraćanju novca. Mi smo izgubile godinu koju niko ne može da nam vrati. Uz školarinu, kupovale smo i knjige, praktikume, plaćale razne uverenja, fotokopiranja, indeks. Da smo sve ovo znale, možda bismo upisale strukovne studije negde drugde, jer neke naše koleginice su na drugim mestima već pred diplomiranjem - kaže Kristina Vasić.

 

Dekan svestan problema, ali...

 

ZAKON - Prof. dr Mile Savić, dekan Učiteljskog fakulteta, kaže da je svestan problema u kojem su se studenti našli, ali... "Na mesto dekana došao sam 1. oktobra 2012, tako da je moj prethodnik bio zadužen za upis ove generacije. Nakon toga, stigle su odluke iz rektorata da vaspitači na doškolovanju moraju da polažu ispite u skladu s važećim planom. Pisao sam rektoratu, ali stizao je isti odgovor. Studentima sam omogućio da ne plaćaju obnovu treće godine", odgovara Savić.


Konkuriši na praksu