Uživo iz Šangaja predavanje Greg Nensa

Prvo live predavanje na temu studija u inostranstvu i preduzetništva odvija se u organizaciji PEXIM fondacije i Fakulteta za inženjerski menadžment. Greg Nens, stipendista Fondacije „Bil i  Melinda Gejts“, završio je osnovne studije Političkih nauka i međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Čikagu i master studije na Univerzitetu u Kembridžu. Predsednik je i suosnivač kompanije „Moneythink“.

Teme vebinara:

  • Kako odabrati pravi fakultet?
  • Koji su uslovi za upis na fakultete u SAD i Velikoj Britaniji?
  • Kako najbolje napisati CV i propratno pismo?
  • Kako dobiti preporuke profesora?

Prvo live motivaciono predavanje preko interneta održaće se 14. februara u 14 časova na III spratu Fakulteta za inženjerski menadžment, ul. Bul. Vojvode Mišića 43. Inicijatori ovog međunarodnog projekta su alumnisti Univerziteta u Kembridžu iz Srbije u saradnji sa PEXIM fondacijom i Fakultetom za inženjerski menadžment.

Od 2010. godine, PEXIM fondacija obezbeđuje sredstva za usavršavanje srpskih i makedonskih studenata na osnovnim i postdiplomskim studijama na Univerzitetu u Kembridžu i time ojačava akademsku, privrednu i kulturnu saradnju između Balkana i Velike Britanije.

Zahvaljujući PEXIM fondaciji do sada je 12 studenata steklo međunarodno obrazovanje i zaposlilo se u konsaltingu, državnoj upravi, sektoru energetike, obrazovanju.

Fakultet za inženjerski menadžment su osnovali profesori koji su doktorirali i započeli svoje pedagoške karijere na Univerzitetu u Kembridžu. Fakultet obrazuje najkvalitetniji stručni kadar iz oblasti organizacije, menadžmenta,informaciono-telekomunikacionih tehnologija, finansijskog poslovanja i menadžmenta kreativnih industrija, a u skladu sa najsavremenijim svetskim naučnim i stručnim dostignućima i privrednim kretanjima.

Za više informacija i saradnju pogledajte: http://www.fim.rs/content/ofakultetu

http://www.peximfoundation.org/en/Mission_and_core_values_/


Konkuriši na praksu