Završili fakultet, čekaju diplome

(Preuzeto sa sajta RTS - 09. 01. 2013.)

Izdavanje diploma studentima traje dugo. Taj proces mora biti efikasniji, a dodatak diplomi treba izdavati i na engleskom jeziku, što zakon onemogućuje, kažu na beogradskom Univerzitetu.

diploma

 

Iako je proteklih meseci izdato nekoliko hiljada diploma, taj proces bi trebalo da bude daleko efikasniji, kažu na Univerzitetu u Beogradu. Najvažnije je da fakulteti i univerzitet ujednače kriterijume i da se poštuje ono što je dogovoreno, naglašavaju u Rektoratu najstarijeg i najvećeg univerziteta. Studenti i profesori ističu da je izdavanje domaćih diploma veliki problem.

 

U prethodnom periodu izdavanje je usporavalo nedostatak odgovarajućih kompjuterskih programa. Sada su fakulteti nabavili softvere koji im omogućavanju da elektronski popune dokumentaciju.

 

"Univerzitet i rektorat to povlače i posle provere šalje Kovnici novca koja zvanično i štampa diplome. Tako da se nadam da će to ubuduće biti daleko jednostavnije i lakše", kaže prorektor Univerziteta u Beogradu Nada Kovačević.

 

Studenti opominju da je potrebno da se i dodatak diplomi izdaje i na srpskom i na engleskom jeziku, a ne kao što je sada slučaj - samo na srpskom.

"Prepreka je, koliko smo mi obavešteni, zapravo u Zakonu. Zakon definiše da se ne mogu izdavati takva dokumenta i na stranom jeziku, i zapravo će morati da se uradi neka izmena Zakona, ali to ćemo videti sa pravnicim kako zapravo treba da se uradi pravilno", objašnjava student prorektor Ivan Šašić.

U Rektoratu kažu da će oni koji su diplomirali u inostranstvu ubuduće manje čekati na priznavanje diploma.

 

Neke zemlje i univerziteti imaju drugačiji sistem školovanja, drugačiji sistem studiranja sa velikim brojem izbornih predmeta. Potrebno je da te diplome budu usklađene sa nazivima, zvanjima i zanimanjima u Srbiji, kao i sa tržištem rada.

 

"Postoji neusaglašenost novog načina školovanja sa novim nazivima različitih zvanja koja i sada izdajemo, sa zanimanjima i starim nazivima koja mi imamo u našoj zemlji, sa sistematizacijom tih zanimanja, tako da sve to predstoji prvo da uradimo i za nas pa će onda biti jednostavnije i priznavanje ovih stranih diploma", naglašava Nada Kovačević.

 

Nadležni najavljuju usvajanje nacionalnog okvira kvalifikacija i novi šifrarnik zanimanja, na šta se čeka pet godina. Nacionalni savet za visoko obrazovanje je u obavezi da u najkraćem mogućem roku donese okvir kvalifikacija, posle čega Ministarstvo prosvete treba da uradi svoj deo posla.


Konkuriši na praksu