Završili fakultet, čekaju diplome

(Preuzeto sa sajta RTS - 09. 01. 2013.)

Izdavanje diploma studentima traje dugo. Taj proces mora biti efikasniji, a dodatak diplomi treba izdavati i na engleskom jeziku, što zakon onemogućuje, kažu na beogradskom Univerzitetu.

diploma

 

Iako je proteklih meseci izdato nekoliko hiljada diploma, taj proces bi trebalo da bude daleko efikasniji, kažu na Univerzitetu u Beogradu. Najvažnije je da fakulteti i univerzitet ujednače kriterijume i da se poštuje ono što je dogovoreno, naglašavaju u Rektoratu najstarijeg i najvećeg univerziteta. Studenti i profesori ističu da je izdavanje domaćih diploma veliki problem.

 

U prethodnom periodu izdavanje je usporavalo nedostatak odgovarajućih kompjuterskih programa. Sada su fakulteti nabavili softvere koji im omogućavanju da elektronski popune dokumentaciju.

 

"Univerzitet i rektorat to povlače i posle provere šalje Kovnici novca koja zvanično i štampa diplome. Tako da se nadam da će to ubuduće biti daleko jednostavnije i lakše", kaže prorektor Univerziteta u Beogradu Nada Kovačević.

 

Studenti opominju da je potrebno da se i dodatak diplomi izdaje i na srpskom i na engleskom jeziku, a ne kao što je sada slučaj - samo na srpskom.

"Prepreka je, koliko smo mi obavešteni, zapravo u Zakonu. Zakon definiše da se ne mogu izdavati takva dokumenta i na stranom jeziku, i zapravo će morati da se uradi neka izmena Zakona, ali to ćemo videti sa pravnicim kako zapravo treba da se uradi pravilno", objašnjava student prorektor Ivan Šašić.

U Rektoratu kažu da će oni koji su diplomirali u inostranstvu ubuduće manje čekati na priznavanje diploma.

 

Neke zemlje i univerziteti imaju drugačiji sistem školovanja, drugačiji sistem studiranja sa velikim brojem izbornih predmeta. Potrebno je da te diplome budu usklađene sa nazivima, zvanjima i zanimanjima u Srbiji, kao i sa tržištem rada.

 

"Postoji neusaglašenost novog načina školovanja sa novim nazivima različitih zvanja koja i sada izdajemo, sa zanimanjima i starim nazivima koja mi imamo u našoj zemlji, sa sistematizacijom tih zanimanja, tako da sve to predstoji prvo da uradimo i za nas pa će onda biti jednostavnije i priznavanje ovih stranih diploma", naglašava Nada Kovačević.

 

Nadležni najavljuju usvajanje nacionalnog okvira kvalifikacija i novi šifrarnik zanimanja, na šta se čeka pet godina. Nacionalni savet za visoko obrazovanje je u obavezi da u najkraćem mogućem roku donese okvir kvalifikacija, posle čega Ministarstvo prosvete treba da uradi svoj deo posla.


Konkuriši na praksu

IT Internship

Atos IT Solutions and Services d.o.o. Beograd

Beograd
Rok prijave: 18.12.2019.