Od ove godine na Beogradskom univerzitetu nove master studije o migracijama

Pri Univerzitetu u Beogradu od ove godine uvedene su nove multidisciplinarne master akademske "Studije migracija", prve master studije u oblati migracija u regionu.

 

Univerzitet u Beogradu

 

Studije nose 60 ESP bodova, a planirano je da u ovoj prvoj školskoj godini, 2017/2018, taj program upiše 50 studenata.

 

Konkurs za upis počeo je 1. i traje do 29. septembra, a studentima će predavati profesori sa šest fakulteta - Fakulteta političkih nauka, Fakulteta za bezbednost, Ekonomskog, Pravnog, Filozofskog i Geografskog fakulteta.

 

Cilj multidisciplinarnih studija migracija je da obuhvate i istraže najvažnije uzroke i posledice mirgacija.

 

Rukovodilac master programa je profesor FPN-a Dragan Simić, koji je na konferenciji za novinare istakao da se u Srbiji oblast migracija do sada nije sistematski izučavala, te da će program omogućiti studentima da steknu visok nivo saznanja iz te oblasti.

 

- Ovo je jedinstven program u Srbiji i regionu, jer se nigde u regionu do sada na ovom nivou nije izučavala oblast mirgacija - podvukao je Simić.

 

Uvođenjem master programa, pojasnio je Simić, obuhvaćen je veliki broj oblasti - demografija, statistika, socijalni rad, socijalna politika, bezbednost, ekonomija...

 

Kvalitet studija uvećava i planiran praktični deo nastave, pa će studenti biti upućivani na praksu u institucije koje se bave migracijama i druge ograne državne uprave.

 

Master studije osnovane su uz podršku globalnog projekta "Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije", koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

 

Šefica kancelarije te organizacije u Srbiji Lidija Marković navela je da se u našoj zemlji nije sistematski izučavao problem migracija i da je to bila ideja vodilja uvođenja ovakvog programa.

 

Studije migracija će, dodala je, ponuditi široko znanje svima koji žele da se bave tom oblasti i time doprineti Srbiji, institucijama sistema i civilnom društvu.

 

 


Konkuriši na praksu