Zimska škola otvorenih podataka za studente društveno-humanističkih nauka

Fondacija Petlja je objavila Javni poziv namenjen studentima treće i četvrte godine osnovnih studija društveno-humanističkih nauka i master studentima društveno-humanističkih nauka da se prijave na Zimsku školu otvorenih podataka. Rok za prijavu je 26. januar 2020. godine.

 

Zimska škola otvorenih podataka

 

Osnovni cilj Zimske škole je da animirano i pripremimo buduće ekonomiste, pravnike, filologe, sociologe, filozofe, antropologe, istoričare, novinare, pedagoge, psihologe, andragoge, učitelje, politikologe i druge za to da veština argumentacije i donošenje zaključaka zasnovano na podacima predstavlja nešto što će im trebati bez obzira da li će nakon završetka studija nastaviti da grade svoju karijeru u nauci, obrazovanju ili privredi.

 

Program jednomesečne Zimske škole je zamišljen kao kombinacija predavanja uživo i samostalnog prolaska kroz onlajn materijale na Petljinoj platformi. Polaznici će se upoznati i sa osnovnim konceptima programskog jezika Python i interaktivnog okruženja za izračunavanja Jupyter a ceo program je koncipiran tako da polaznici od prvog časa i sami rade na određenim skupovima podataka. Broj polaznika na Zimskoj školi je planiran da bude između 25 i 30.

 

Rok za prijavu na Zimsku školu je nedelja, 26. januar 2020. godine do 20 časova. Sve informacije o projektu, predavačima kao i prijavni formular se nalaze na sledećoj stranici: https://petlja.org/projekti/Podaci

 

Zašto se na Zimskoj školi bavimo otvorenim podacima i osnovama programiranja i zašto baš sa studentima društveno-humanističkih nauka?

 

Pored toga što je podizanje algoritamske pismenosti osnovna misija nas u Fondaciji Petlja, prepoznajemo da je jedna od karakteristika doba u kome danas živimo to da smo sve više okruženi podacima u svakodnevnom životu i u profesionalnom radu. Danas se od nas očekuje da umemo samostalno da upotrebimo podatke i na osnovu njih donesemo određene odluke.

 

Želimo da studente društveno-humanističkih nauka upoznamo sa trendom da se u analizi podataka koriste okruženja zasnovana na skriptnim programskim jezicima, kao što je Jupyter, da im pokažemo i da ih naučimo kako da određen skup podataka analiziraju, donesu određene zaključke i te zaključke predstave. Na taj način kod studenata se razvija i algoritamska pismenost koja u svetu koji ide ka sve većoj automatizaciji poslova će im biti potrebna veština.

 

Projekat Zimska škola otvorenih podataka za studente društveno-humanističkih nauka je podržan od strane projekta Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti, koji sprovode Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.

 

 


Konkuriši na praksu