Naj Student - više od studiranja

  /  Vesti

Studentske vesti › Mladi kao najveću prepreku svom zaposlenju vide državu

(Preuzeto sa sajta 021 - 19.03.2018.)

Čak 73 odsto studenata u Srbiji smatra da obrazovni sistem naše zemlje nije usklađen sa tržištem rada, pokazuje istraživanje Centra za međunarodnu javnu politiku. Svega 8,5 odsto studenata smatra suprotno.

 

Studenti

Foto: FPN

Istraživanje "Stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o preduzetništvu u Srbiji", koje je sprovedeno u periodu od 6. novembra do 4. decembra 2017., pokazuje da najveći broj studenata negira da je fakultetsko znanje dovoljno za pokretanje privatnog biznisa. 

 

Na pitanje - da li smatrate da je stečeno obrazovanje na fakultetu dovoljno za pokretanje sopstvenog biznisa, čak 63,9 odsto ispitanika je odgovorilo sa - ne. Sa druge strane, samo 19,3 odsto smatra da je znanje usvojeno na fakultetu dovoljno, dok 16,1 odsto uopšte nema stav o tom pitanju.

 

Istraživanje je obuhvatilo 1.200 studenata sa 30 fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kako je navedeno, rezultati potvrđuju dva stava: nezadovoljstvo studenata ponuđenim nastavnim sadržajima, a sa druge strane, postojanje svesti studenata da je pored fakulteta potrebno i određeno neformalno obrazovanje.

 

Većina ispitanika prepoznala je u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu najveći potencijal za pokretanje biznisa 20,7 odsto, a odmah ispod nalaze se informacione tehnologije i komunikacije 16,6 odsto.

 

Čak 45,3 odsto ispitanih sebe vide kao lice zaposleno u privatnom sektoru, a četvrtina ispitanika kao lice zaposleno u javnom sektoru. Takođe, četvrtina ispitanika sebe vidi kao lice zaposleno u nevladinom sektoru.

 

Na pitanje o tome koji faktori najviše utiču na pokretanje privatnog biznisa, 53,5 odsto studenata političku situaciju u zemlji određuje kao negativan faktor, a samo 26,7 odsto kao pozitivan faktor.

 

Većina smatra da fakultet kao i porodica i prijatelji pozitivno utiču. Kao najveću prepreku pri pokretanju sopstvenog biznisa studenti su u najvećem broju izdvojili nedostatak početnog kapitala - 39,6 odsto. Zatim slede: manjak perspektive - 25,3 odsto, zakonska regulativa - 18,2 odsto i neinformisanost - 9,1 odsto.

 

Čini se kao da mladi ne gaje poverenje u programe državnih subvencija za razvoj preduzetništva ali i da nisu dovoljno informisani.

 

Glavni problem nezaposlenosti čak 53 odsto ispitanih vidi u korupciji, nepotizmu i partokratiji, zatim 47 odsto smatra da je ekonomsko stanje u državi veliki problem, dok 27,4 odsto kao veliki problem određuje neusklađenost tržišta rada sa formalnim obrazovanjem.

 

Ovi podaci govore da mladi kao najveću prepreku svom zaposlenju vide državu i njene strukture. Ono što je zanimljivo jeste da veliki broj uopšte nije bio upućen u značenje reči nepotizam.

 

Takođe, 41,1 odsto smatra da država ne preduzima nikakve napore da stimuliše pokretanje privatnog biznisa, dok samo 4,8 odsto državu vide kao jaku podlogu i inicijatora za pokretanje biznisa.

 

Na pitanje - da li smatrate da bi pristupanje EU uticalo na unapređenje preduzetništva u Srbiji 34,5 odsto ispitanika smatra da bi ulazak u EU pozitivno delovao na razvoj preduzetništva, dok 35,5 odto studenata smatra da bi to imalo negativne posledice.

 

Zanimljivo je da o tom pitanju čak 29 odsto studenata nema nikakav stav.

Ostavi komentar: