Naj Student - više od studiranja

  /  Vesti

Studentske vesti › Upis na Master studije Visoke poslovne škole u Novom Sadu

(11.09.2017.)

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu prvi put ove 2017/18  godine ima program i za master studije, i to za program “Međunarodno poslovanje i finansije”.

 

Visoka poslovna škola Novi Sad

 

Upis je u toku za studente I i II godine mastera, a studije traju dve godine, odnosno četiri semestra, a završava se dobijanjem zvanja Strukovni master ekonomista.

 

Pravo upisa na master strukovne studije imaju svi studenti koji su završili osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne studije, osnovne akademske studije i lica koja su završila studije po ranijem zakonu, a ostvaila najmanje 180 ESPB bodova.

 

Na master strukovne studije mogu se upisati i studenti koji su završili i nesrodne visokoškolske ustanove, pod uslovom da polože kvalifikacioni ispit.

 

Visina školarine je 80.000 dinara, a može se platiti u deset jednakih rata. 

Ostavi komentar: