Work & Travel programi

Šta su Work & Travel programi

Work and Travel je program međunarodne kulturne razmene studenata koji omogućava studentima iz različitih zemalja sveta da odu na letovanje u inostranstvo, da rade i putuju. Primarni cilj ovog programa je upoznavanje stranih studenata sa kulturom, običajima i životom druge zemlje, sticanje novih iskustava i prijatelja, kao i usavršavanje stranih jezika.